Thuis in particuliere wooninitiatieven
Aventurijn is een leefgemeenschap met een gezinskarakter. Het bestaat sinds 2010. Wij wonen als huisouders in huis en bieden plaats aan maximaal 4 jong-volwassenen met een ontwikkelingsstoornis.


In huis is een veilig leefklimaat met veel regelmaat en houvast. Wij bieden korte communicatielijnen naar ouders of vertegenwoordigers. We betrekken de bewoners bij huishoudelijke activiteiten, tuinieren en activiteiten die met het seizoen samenhangen. Ons huis ligt in een dorp en waar mogelijk sluiten we aan bij het culturele en sociale leven van het dorp.
De bewoners hebben hun dagbesteding of school buitenshuis.
Voor een uitgebreidere beschrijving zie de informatie op deze website onder wonen onder 'gerealiseerde woonvormen, op www.gezinshuis-aventurijn.nl of bel naar gezinshuis Aventurijn tel. 0478-512205.


Datum: 2014-08-18 12:00:03.0

 
<< Woonplek in woonvorm zorgondernemer
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.