Thuis in particuliere wooninitiatieven
Wij zijn een coöperatief wooninitiatief met een uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht in 1998. Wij bieden zorg aan 12 licht tot matig verstandelijk gehandicapte bewoners in de leeftijd van 33 tot 52 jaar.


Woning
Onze woonvorm bestaat uit een aaneengesloten complex van 12 huurappartementen, onderverdeeld in 3 groepen met ieder een gezamenlijke woon-/eetkamers, speciaal gebouwd voor onze bewoners. De woningen staan nabij het centrum van Assen.
Zorg
De benodigde 24-uurs zorg wordt bij De Trans in Rolde ingekocht m.b.v. de gezamenlijk pgb’s.
Profielschets nieuwe bewoner
 • bij voorkeur tussen de 23 en circa 40 jaar.
 • geen directe voorkeur voor een man of vrouw
 • de nieuwe bewoner dient enige mate van mobiliteit te hebben
 • een lichte lichamelijke beperking hoeft geen bezwaar te zijn
 • het kunnen meehelpen bij verzorgingsmomenten heeft een pré
 • in staat tot enige bijdrage aan corvee-taken en inzicht in het schoonhouden van eigen appartement
 • de bewoner dient het leuk te vinden om mee te doen met groepsactiviteiten en houdt van gezelligheid
 • geen klassiek autisme; geen agressie tegenover personeel, bewoners en anderen
 • het gemiddelde niveau van de huidige bewoners bevindt zich tussen de 3 tot 8 jaar verstandelijke en/of emotionele ontwikkeling.
 • de bewoner moet in staat zijn te kunnen communiceren met begeleiding en bewoners
 • bij Verstandig Wonen wordt geen dagopvang geregeld
 • de bewoner dient dagbesteding te hebben van circa 9.00 uur tot circa 16.00 uur
 • in staat zijn enige tijd alleen op de woonvorm te zijn heeft een pré
 • de nieuwe bewoner dient bereid te zijn de bestaande zorg- en/of begeleidingsplannen ter inzage te geven aan de plaatsingscommissie van Verstandig Wonen ter beoordeling van een definitieve plaatsing.
Financiële aspecten
De kandidaat dient voor de zorg op de woonvorm in het bezit te zijn of te kunnen komen van een pgb (minimaal ZZP VG3). De dagbesteding kan eventueel in natura
Huurcontract
De bewoners huren hun appartement, bestaande uit een woonkamer, slaapkamer en eigen badkamer, rechtstreeks van wooncorporatie Actium.
Kosten huishouden
De bewoners dragen maandelijks een bedrag van € 225,00 bij aan de zogenaamde huishoudpot. Vanuit dit budget worden de kosten van eten, drinken, vaste kosten gezamenlijke ruimten zoals energie, verzekeringen, enz. betaald.
Inrichting appartement
De inrichting van het eigen appartement komt voor rekening van de bewoner dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger en dient zelf ingericht te worden.
Inkoop in Verstandig Wonen
De bewoner gaat deel uitmaken van een volledig ingericht en bemand wooninitiatief. De algemene ruimten zijn ingericht door Coöperatie Verstandig Wonen. Ter leniging van die kosten wordt een éénmalig inkoopbedrag gevraagd van € 1.500,00.
Participatie ouders of wettelijk vertegenwoordiger
De betreffende ouder/verwant dient bereid om te zijner tijd bepaalde taken binnen de Coöperatie uit te voeren ten gunste van het wooninitiatief dan wel (op termijn) zitting te nemen in het bestuur Er moet duidelijkheid bestaan rondom voogdij/mentorschap.
Informatie
Informatie kan worden ingewonnen bij de volgende bestuursleden: Trijnie van Wijk, tel. 0592-342290; Epie van Loon, tel. 0592-310158 of Martin Pragt, tel 050 4093578, of bij teamleider Rik van Tongeren, tel. 06-14514941
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich melden door een brief te sturen aan de secretaris van Coöperatie Verstandig Wonen, Appelhof 1, 9408 BE Assen.


Datum: 2014-07-02 15:37:56.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

 • Actueel nieuws
 • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
 • Advies kostenbesparing op maat
 • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.