Thuis in particuliere wooninitiatieven
Wij zoeken nog 2 kandidaat bewoners met een ZZP 3 VG voor het volgende project van ons ouderinitiatief.


Aan het eind van het voorjaar van 2015 worden 10 appartementen met een gemeenschappelijke ruimte opgeleverd op het Brabantiaterrein in Waalre. Daar kunnen 10 (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke en/of een lichte autistische beperking met begeleiding wonen. Voor de begeleiding hebben wij een overeenkomst gesloten met zorgaanbieder Amarant waar wij zorg/begeleiding inkopen voor alle bewoners.
De woonkosten zijn gescheiden van de zorg.
In verband met een goede mix van de bewoners zoeken wij nog 2 bewoners met een verstandelijke beperking.
Meer informatie
Voor informatie ga naar onze website Wooninitiatief Waalre
Hier leest u onder andere meer over de plaatsingsprocedure en de visie.
U kunt ook bellen met Walter of Marion Brands, tel. 040-2217232 of een e-mail sturen naar: Wooninitiatief Waalre


Datum: 2014-07-14 20:29:14.0

 
<< Woningen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.