Thuis in particuliere wooninitiatieven
De bewoners hebben een eigen appartement met aparte woon- en slaapkamer en badkamer. Daarnaast beschikt de Busehoek over twee grote woonkamers anex keukens waarin gezamenlijk wordt gegeten en individuele activiteiten of met elkaar plaatsvinden.


De Busehoek is een wooninitiatief voor 13 mensen met een verstandelijke beperking. Het is gebouwd en gestart in 2008.
Organisatie
De rechtsvorm is die van een coöperatie met een bestuur en ledenraad. Ouders resp. wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zijn lid van de ledenraad.
Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door WoonDroomZorg (WDZ) en uitgevoerd door een enthousiast team van 9 fte’s. De zorg en ondersteuning is gefinancierd vanuit de pgb’s die bewoners ontvangen.
Informatie en aanmelding
Per 1 oktober a.s. komt er een appartement vrij en is daarmee een nieuwe bewoner welkom. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot Jos Braun, lid van het bestuur, telefoon (06)15090115, e-mail: josbraun49@gmail.com.Datum: 2014-08-18 16:28:13.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.