Thuis in particuliere wooninitiatieven
In het voorjaar van 2015 worden 10 appartementen met een gemeenschappelijke ruimte opgeleverd op het Brabantiaterrein in Waalre. Wij zoeken nog 2 kandidaat bewoners met een indicatie zzp-3 (vg).


Het ouderwooninitiatief Waalre heeft bewoners met een licht verstandelijke beperking en/of lichte autistische beperking. In verband met een goede mix van de bewoners zoeken wij nog 2 bewoners met een verstandelijke beperking.
Begeleiding
Voor de begeleiding hebben wij een overeenkomst afgesloten met zorgaanbieder Amarant, waar wij zorg/begeleiding inkopen voor alle bewoners. De woonkosten zijn gescheiden van de zorg.
Informatie


Datum: 2014-08-18 16:55:44.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.