Thuis in particuliere wooninitiatieven
De woning wordt op dit moment gebouwd en biedt een thuis voor zes meervoudig gehandicapte jongvolwassen.


Op dit moment bestaat de groep toekomstige bewoners uit 3 vrouwelijke en 2 mannelijke bewoners. Voor een goede balans tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke bewoners zijn wij op zoek naar nog 1 mannelijke bewoner.
Zorgprofiel
De zorgbehoefte per bewoner is verschillend. Een goede verhouding van zorgvraag en zorgaanbod van de bewoners en aansluiting bij de bestaande groep bewoners is belangrijk. Onze wens is dan ook dat de nieuwe bewoner zich verbaal kan uitdrukken, een zekere mate van zelfstandigheid heeft en kan lopen. Af en toe gebruik maken van een rolstoel is echter geen probleem. De zorg zal worden ingekocht met de pgb’s van de bewoners. Een indicatie vanaf zzp-5 VG is noodzakelijk.
Organisatie
De ouders van de bewoners vormen een Management Team en hebben naast hun taken voor het huis ook inbreng in het reilen en zeilen van het huis. Ook van ouder(s) van onze toekomstige 6e bewoner verwachten wij inzet en inbreng. Graag vertellen wij u er meer over.
Informatie
Nieuwsgierig geworden kijk dan ook eens op: Stichting Achter de Duinen
of onze facebookpagina
Heeft u interesse? Neem contact op met (0251)259300 of (06)53 841762 of stuur een e-mail naar info@stichtingachterdeduinen.nl

Datum: 2014-08-18 17:17:05.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.