Thuis in particuliere wooninitiatieven
Voor jong volwassen vrouw met een verstandelijke beperking. Gezien de huidige samenstelling gaat onze voorkeur uit naar een bewoonster zonder Downsyndroom.


Wij zijn op zoek naar iemand die voldoet aan het volgende profiel:

- leeftijd 18 -29 jaar
- goed in een drukke en vrolijke groep kan functioneren
- sociaal vaardig is en zonder gedragsproblematiek
- (goed) kan communiceren in de Nederlandse taal
- geen agressief gedrag vertoont
(bewoners mogen elkaars veiligheid letterlijk en figuurlijk niet in gevaar brengen)
- overdag naar school / werk / dagbesteding of activiteitencentrum gaat
- beschikt over en PGB minimaal ZZP-VGO3
- beschikt over een Wajong uitkering
- niet rolstoel gebonden

De groep bestaat nu uit 7 jong volwassenen (3V & 4 M) met een verstandelijke beperking, waarvan 2 rolstoel gebonden..

Een indruk over Villa OKI kunt u op onze facebook pagina Stichting OKI krijgen.

Heeft u interesse in Villa OKI dan ontvangen wij graag een brief of een mail met volgende informatie:
- persoonlijke gegevens
- beschrijving van uw kind (karakter & beperking)
- indicatie over verzorging een begeleiding die nodig zijn
- indicatie PGB

Adres:
Stichting OKI
Postbus 380
1404 AJ Bussum
oki.woonplek@gmail.com

Indien u vragen heeft kunt u ook telefonisch contact opnemen met
Carla van der Ree tel. 035 69 48 971.


Datum: 2014-09-17 12:31:01.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.