Thuis in particuliere wooninitiatieven
Informatieavond voor geïnteresseerde ouders en andere belangstellenden


Our House is een in oprichting zijnd, kleinschalig wooninitiatief voor 12-14 jong volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel ASS. Een ouderinitiatief.
Uitgangspunten huisvesting
Our House wil voor haar bewoners een veilig, vertrouwd, gezellig thuis realiseren met
een permanent, levensloop bestendig huis, met oog voor kwaliteit van huisvesting en gezellige, huiselijke inrichting. Veel privacy vanwege eigen appartement.
Uitgangspunten zorg
Grote betrokkenheid van ouders en meebeslissen door ouders (en bewoners) tijdens sollicitatieprocedure over het in dienst nemen van begeleiders. Nachtaanwezigheid. Mogelijkheid tot behoud van het eigen netwerk. Dagbesteding in de directe nabijheid
Uitgangspunten woonplek
Integreren in buurt, dorp, regio, met aandacht voor gezamenlijkheid, activiteiten doen.
Oriënterende fase
Op dit moment wordt onderzocht of een bestaand pand zodanig verbouwd kan worden, dat het voldoet aan de wensen van Our House. Als dit mogelijk gemaakt kan worden èn mits er voldoende geschikte bewoners zijn, kan Our House wellicht binnen 2 jaar van start gaan.
Uitnodiging informatieavond
Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere informatie of nader kennismaken, kom op dinsdag 25 november van 19:30 tot 22:00 uur naar de informatieavond.
Plaats: Sir Winston Leisure Center, Generaal Eisenhowerplein 27, 2288 AH Rijswijk. Parkeergelegenheid: Kesslerpark 30/Lange Kleiweg 1.
Aanmelden
Stuur een e-mail naar Stichting Our House, graag met vermelding van het aantal personen.


Datum: 2014-11-17 13:08:38.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.