Thuis in particuliere wooninitiatieven
Echtpaar start in Sliedrecht in het voorjaar van 2015 een kleinschalige woonvorm. Een warm, vertrouwd en gezellig (t)huis!


Bestemd voor mensen(m/v) met een verstandelijke of fysieke beperking (vanaf 18 jaar)in een veilige omgeving, waar warmte en huiselijke gezelligheid ervaren kan worden.
Onze visie
Er dient een gezinssituatie gecreëerd te worden waarbij een echtpaar (zorgondernemers) intern wonen waardoor de zorg 24/7 is. Op deze wijze biedt kleinschalig wonen de optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid te vergroten en daardoor de gewenste vorm te geven.
Wonen en zorg gescheiden
Woonkosten (huur-, service- en maaltijdkosten) kunnen betaald worden vanuit werk en/of Wajong uitkering. De benodigde verzorging en begeleiding kunnen door de bewoners worden ingekocht via het persoonsgebonden budget. (pgb).
Zorgverlening
Een vast team van gekwalificeerde en ervaren medewerkers begeleiden de bewoners bij de dagelijkse gang van zaken en biedt op de bewoners individueel afgestemde zorg en ondersteuning.
Accommodatie
In ons zorghuis krijgt iedereen een eigen woon-slaapkamer en in een grote gemeenschappelijke woon/eetkamer met open keuken kan samen worden gekookt, gegeten, en kan men zich ontspannen.
Kijk voor meer informatie op de website van Zorghuis Alblasserwaard
Inlichtingen
Theo Leeuwestein
tel. 06-31006729
Désirée Leeuwestein
tel. 06-16396648
E-mail Zorghuis Alblasserwaard


Datum: 2015-01-06 10:14:36.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.