Thuis in particuliere wooninitiatieven
Woonerf Luscinia ligt heerlijk buiten, tussen Wichmond en Hengelo (Gld) in de mooie Achterhoek. Niveau bewoners: VG 4,5 of 6.


Ons ruime woonhuis heeft 2 gedeeltes: het zorghuis en onze privé-woning. In het zorggedeelte bieden wij samen met een klein team medewerkers een veilig en warm leefklimaat voor 5 bewoners, met veel regelmaat, herkenbaarheid en houvast. We betrekken de bewoners bij huishoudelijke activiteiten, bij het opzetten van de tuinen, we organiseren uitstapjes en activiteiten die met het seizoen samenhangen.
De dagbesteding bieden wij zelf en vindt plaats op eigen locatie: moestuin, camping, houtbewerking, bosonderhoud, kunstatelier, huishouden.
Voor een uitgebreidere beschrijving zie de informatie op onze website www.woonerf-Luscinia.nl of bel 0575-472218 of 06-23736014

Datum: 2015-03-03 11:02:26.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.