Thuis in particuliere wooninitiatieven
Stichting “de Ladder Mill” is ontstaan vanuit 2 ouderparen en gestart met wonen in maart 2014.


De doelstelling van de stichting is het bieden van een stabiele, kleinschalige woonvorm en dagbesteding voor 8 mensen met een verstandelijke beperking die 24 uur per dag begeleiding en verzorging nodig hebben.

“De Ladder” staat voor onze visie: met de juiste hulp en door samenwerking kunnen we stabiel en evenwichtig stijgen tot de juiste hoogte. We kunnen tezamen zorgen voor een goede balans, stabiliteit en een transparante leefomgeving. De hoogte van klimmen is niet van belang, als wel het zorgen van een goede balans op de juiste trede door het steeds weer participeren op de mogelijkheden van het moment. Tevens verwijst deze naam naar de historie van het pand: de oude brandweerkazerne heeft immers veel gebruik gemaakt van de “ladder” om menigeen hulp te verlenen.

Wij willen onze kinderen een warm, veilig en stabiel thuis bieden.
Een belangrijke voorwaarde vinden wij de participatie van ouders/verwanten om te komen tot de juiste, vraag-gestuurde, ondersteuning van de bewoners. Open communicatie en samenwerking staan dan ook hoog op onze “ladder”.

Ben je enthousiast geworden of nieuwsgierig naar ons? Wil je samen met ons wonen in een warme, veilige omgeving en onze droom ook jullie droom laten worden, kijk dan op onze website en neem gerust contact met ons op.

Telefoon: 0648123931
Website: www.stichtingdeladder.nl

Datum: 2015-08-06 10:38:11.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.