Thuis in particuliere wooninitiatieven
Huize Lekkerkerk richt zich op jongeren vanaf 13 jaar. Het gaat in veel gevallen om jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen, die thuis niet meer zijn te hanteren. De begeleiding verschilt per leeftijdscategorie.


Voor jongeren vanaf 16 jaar is er de leefgroep, een vorm van zelfstandig wonen met directe ambulante begeleiding, gericht op het ontwikkelen van communicatieve, sociale en praktische vaardigheden. In deze leefgroep is momenteel plek voor nog 1 of 2 bewoners.

Wat biedt Huize Lekkerkerk nog meer:
– Leefgroep Lekkerkerk
– Logeeropvang
– Ambulante begeleiding
– Nazorg trajecten
– Vakantieprojecten
– TIME-OUT projecten

Telefoon: 06 40 019 051
E-mail: info@tanmar.eu
Website: www.tanmar.eu

Datum: 2015-08-06 10:45:49.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.