Thuis in particuliere wooninitiatieven
Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.


Zorgkantoor Achmea erkende in deze zaken dat de toeslag gebruikt mag worden voor zowel inrichtingskosten, als gas, water en licht en telefoon of internet en zelfs voor het deel dat bestemd is voor de huur van de gemeenschappelijke ruimte.
Het zorgkantoor baseerde zich daarbij op een uitspraak van staatssecretaris Van Rijn en vond deze zo helder dat ze haar eerdere besluiten terugdraaide. In het specifieke geval ging het om bewoners van één wooninitiatief. Zij moesten aanvankelijk bedragen tot € 4.000 aan toeslag terugbetalen. Dat is in bezwaar volledig ongedaan gemaakt.
Advies
Budgethouders die kortgeleden met eenzelfde probleem kampten, doen er goed aan bezwaar te maken. Doe dat altijd binnen de gestelde termijn van zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt!
Pluslid
Bent u (vertegenwoordiger van een) bewoner van een wooninitiatief en bent u pluslid van Per Saldo? Dan kunt u aanspraak maken op juridische ondersteuning. Kijk op de website van Per Saldo

Datum: 2015-11-16 13:55:30.0

 
<< Nieuws
 
  
Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders