Thuis in particuliere wooninitiatieven
Voor kleinschalig wooninitiatief in Delft


Een (nog te bouwen) kleinschalig wooninitiatief voor jongvolwassenen, (in de leeftijd van 20-30 jaar) bij wie de primaire hulpvraag voortkomt uit een verstandelijke en of lichamelijke beperking. (ZZP3-5).

Email: info@deblauweparel.nl
Website: www.deblauweparel.nl
Twitter: @dBlauweParel.


Datum: 2015-12-03 12:51:27.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.