Thuis in particuliere wooninitiatieven
Eén van onze clienten gaat doorstromen naar een andere woonvorm. Er komt daardoor een plek vrij bij onze woning in Schoonhoven. Het betreft een zit/slaapkamer op onze woongroep.


Doelgroep
Beschermd wonen aan de Achterwetering 5 is er voor mensen met een verstandelijke beperking, cliënten met psychiatrische problematiek en voor mensen met gedragsproblemen.
Werkwijze
Karakteristiek voor onze aanpak is het kleinschalige, waardoor we zelfs aan een complexe doelgroep zorg op maat kunnen leveren. Of we linksom of rechtsom gaan, het gaat erom dat we antwoord kunnen geven op de diverse hulpvragen die elk moment anders kunnen zijn. Dat vraagt om lef en durf.
Wonen
Een goede huisvesting maakt het huis van de cliënten daadwerkelijk hun thuis.
Keurmerk
Om nóg beter te worden, behaalde Unieck! Zorgverlening het HKZ-keurmerk. Het dwingt hen hun eigen werk voortdurend tegen het licht te houden. Zo kunnen we zoveel mogelijk kwaliteit blijven aanbieden, nu en in de toekomst.
Profiel nieuwe bewoner
We zijn op zoek naar een cliënt met een VG indicatie 03, 04 of 05. Dit om zo de groepscohesie in balans te houden. Leeftijd van 18 tot 25 jaar en geen drugsproblematiek.
Contact
Telefonisch +31 6 40884793 en/of per mail


Datum: 2016-01-21 11:32:44.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.