Thuis in particuliere wooninitiatieven
Woondroom Schiedam gaat met haar zes bewoners in de tweede helft van dit jaar verhuizen naar een vrijstaande geheel voor Woondroom Schiedam bestemde huisvestingsmogelijkheid.


Daarin is een appartement beschikbaar voor een zevende bewoner.
Profiel
  • 20+
  • een vorm van ASS en een normaal IQ
  • in staat met begeleiding zelfstandig te wonen
  • minimaal ZZP GGZ 3
  • staat open voor het ontvangen van begeleiding en voor deelname aan groepsactiviteiten
Meer informatie
Voor het volledige profiel: Woondroom Schiedam
Contact:
Telefonisch: 0612533713 of per mail


Datum: 2016-01-21 11:56:20.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.