Thuis in particuliere wooninitiatieven
Stichting De Roef is een ouderinitiatief voor begeleid wonen. Ons project zit op IJburg te Amsterdam en biedt plaats aan zes bewoners met een licht verstandelijke beperking.


Naast de gemeenschappelijke keuken hebben de bewoners een eigen zit/slaapkamer. Per 1 juni 2016 is er plaats voor de zesde bewoner.
Profiel
  • We zoeken een man/vrouw tussen de 20 en 30 jaar met een licht verstandelijke beperking en een rustig en gelijkmatig gedrag.
  • Van de nieuwe bewoner verwachten we praktische zelfredzaamheid en iemand die het fijn vindt om met de groep om te gaan.
  • De nieuwe bewoner heeft werk dan wel een externe dagbesteding en is in het bezit van, of heeft vooruitzicht op, een pgb met minimaal een zzp-4VG.
Meer informatie
Heeft u interesse, neem dan contact op voor meer informatie.
  • Ank Verkleij:
Mail: mailadres
Telefoon: 020 – 3656688
  • Hans van Donselaar:
Mail: mailadres
Telefoon: 020 - 6657600


Datum: 2016-04-19 09:53:38.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.