Thuis in particuliere wooninitiatieven
Particuliere woonvorm en dagbesteding voor 7 enthousiaste volwassenen (m/v, alle leeftijden) met een verstandelijke beperking, functionerend op een leeftijd tussen de 4 en 6 jaar. Momenteel is er één woonplek vrij op de begane grond.


In mei 2011 is het Stampershuis opgericht als particuliere woonvorm in Stampersgat (gemeente Halderberge (NB), omgeving Roosendaal). Als woonlocatie is gekozen voor de oude pastorie in Stampersgat. Sinds maart 2015 wordt er tevens zinvolle dagbesteding geleverd vanaf een aparte locatie aan de Havenstraat 6 te Stampersgat. Deze locatie is vijf dagen per week geopend en is zowel toegankelijk voor de bewoners van de woonvorm als mensen met een verstandelijke beperking uit omliggende kernen. Sinds mei 2016 draagt de stichting het HKZ keurmerk.
Doelstelling
Stichting Stampershuis wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, autisme of/en lichamelijke handicap of met een symptomatologie die vergelijkbaar is met deze doelgroep en die daarom baat hebben bij ons brede, maatschappelijk geïntegreerde en individueel gerichte zorgaanbod (o.a. verblijf, persoonlijke verzorging, individuele dagbesteding, huishoudelijke hulp, zinvolle dagbesteding). Vanwege de functioneringsleeftijd van onze cliënten staat het bieden van duidelijkheid en structuur voorop.
Zorg
Ons zorgaanbod onderscheidt zich op meerdere vlakken van het reguliere aanbod. Zo wordt de zorg niet ingekocht bij een grotere zorgaanbieder, in tegenstelling zetten wij ons met een klein team van competente medewerkers in om alle vormen van ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Tevens woont de zorgmanager samen met de cliënten op de woonvorm. Dit draagt bij aan een positieve familiecultuur waarbij men elkaar kent, waar cliënten zich gelukkig voelen in een vertrouwde en warme omgeving en waarbij welzijn en zorg geïntegreerd wordt aangeboden door professionals die de cliënten door en door kennen.
Plek vrij
Op de woonlocatie is momenteel één van de twee slaapvertrekken vrij op de begane grond. Deze kamer is 20M² en voorzien van een wastafel en televisie aansluiting. Eventueel kan deze kamer kosteloos gemeubileerd worden opgeleverd voorzien van linnenkast, bed en bureau.
Pgb
Om flexibiliteit en keuzevrijheid te behouden, is gekozen voor betaling met een pgb. Cliënten dienen een indicatie te hebben voor zorg met verblijf (VG 4 t/m 6) of komen daarvoor in aanmerking. De stichting kan de wettelijk vertegenwoordigers begeleiden bij het aanvragen van een pgb of bij het omzetten van Zorg in Natura (ZIN) naar pgb. Echter vergoedt het pgb alleen de zorg. Huur en inwoning (o.a. maaltijden, gebruik gas, water licht en schoonmaak) kunnen betaald worden uit de Wajong of soortgelijke uitkering.
Contact
Voor vragen over bovenstaande kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons ook altijd benaderen met vragen betreft wachttijden en de aanmeldingsprocedure in het algemeen.
Tel: 0165-855840
Contactpersoon: Lewiesa Geurink, directie Stampershuis
E-mail: Directie Stampershuis
Website: Stampershuis, Facebook Stampershuis


Datum: 2017-06-19 14:18:53.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.