Thuis in particuliere wooninitiatieven
Ik ben mij aan het orienteren voor het opzetten van een wooninitiatief voor mijn dochter Roos (1986) lichamelijk gehandicapt (spastisch) en na een ongeval grotendeeld bedlegerig.


De eerste stap op weg naar een Rooshuis is te kijken of we geïnteresseerden kunnen vinden die eventueel medebewoners zouden willen en kunnen worden van het Rooshuis.
Als we eenmaal zo een groep mensen bij elkaar hebben die ook bij elkaar lijkt te passen dan kunnen we gezamenlijk de volgende stappen zetten. Zoals
 • bepalen waar het Rooshuis zou moeten komen
 • welke wensen en eisen er zijn voor het Rooshuis
 • hoe ouders en bewoners eventueel kunnen bijdragen aan het verder vormgeven van de plannen.
Woonvorm
Het zou fijn zijn voor Roos als we woonvorm kunnen creëren waar Roos samen kan wonen met bewoners in een vergelijkbare situatie en met een vergelijkbare intensieve zorgvraag en beperkingen. Voor Roos zou dit betekenen dat ze meer sociale contacten heeft en samen met de andere ‘Roosachtige’ bewoners als ‘gezin’ verder kan.
Gezocht
De eerste stap op weg naar een Rooshuis is te kijken of we geïnteresseerden kunnen vinden die eventueel medebewoners zouden willen en kunnen worden van het Rooshuis. Als we eenmaal zo een groep mensen bij elkaar hebben die ook bij elkaar lijkt te passen dan kunnen we gezamenlijk de volgende stappen zetten.
Profiel medebewoners Rooshuis
 • komen in aanmerking voor een Wlz (VV of LG) beschut wonen met minstens intensieve zorg
 • zijn aangewezen op 24 uurs zorg in de nabijheid
 • zijn niet tot in zeer lichte mate verstandelijk beperkt en functioneren op een normaal niveau
 • zijn grotendeels bedlegerig, of door hun specifieke beperkingen veelal aan huis gebonden
 • hebben een bovengemiddelde individuele zorgvraag
 • vertonen geen ‘probleemgedrag’, zoals agressie, apathie of extreme rusteloosheid
 • zijn bij wijze van vervangende arbeid grotendeels aangewezen op dagbesteding/begeleiding op locatie
 • zijn in staat tot directe communicatie met medebewoners zonder tussenkomst of hulp van anderen
 • zijn bij instromen ouder dan 20 jaar en jonger dan 35 jaar
 • zijn door middel van het eigen inkomen (uitkering, vergoeding) in staat hun woonlasten en persoonlijke kosten zelf te dragen en een bijdrage te leveren aan de kosten van levensonderhoud
 • hebben geen bezwaar tegen huisdieren
 • zijn bereid te verhuizen naar een andere (nader te bepalen) plaats in Nederland
 • vormen een gezamenlijke huishouding
 • wensen in principe deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten
 • leveren zoveel mogelijk een bijdrage aan (het organiseren van) het huishouden of aan het organiseren van de zorg
Contact
Bent u geïnteresseerd, neem contact op met Matty BarnhoordDatum: 2016-05-31 10:11:22.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

 • Actueel nieuws
 • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
 • Advies kostenbesparing op maat
 • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.