Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het Droomhuis is een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het Droomhuis wil hun een veilige, kleinschalige en stimulerende woonvorm bieden, waarin zij zoveel mogelijk regie over hun eigen leven kunnen voeren.


Respect en solidariteit zijn belangrijke waarden voor Het Droomhuis. In het huis wonen nu 7 jongeren tussen 20 en 45 jaar. Allen krijgen professionele ondersteuning en begeleiding. Deze wordt op maat geboden, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de jongeren.
De jongeren wonen met elkaar in een gezinssituatie, in een bijzonder sfeervolle woning die aangepast is met alle nodige voorzieningen. Het Droomhuis ligt in het centrum van Wageningen en grenst aan de natuur van de uiterwaarden.
Plaats vrij
Wegens verhuizing van een van onze bewoners is er per 1 oktober 2016 een plaats vrijgekomen voor een nieuwe bewoner.
Wij willen graag in contact komen met ouders/verzorgers van een mogelijke kandidaat bewoner.
Profiel
Wij zijn op zoek naar een jonge man of vrouw in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar. Gezien de samenstelling van de bewonersgroep gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
  • Met een ZZP ( zorgzwaarte pakket) 5 of 8
  • Beschikken over een sta-functie
  • Passend binnen de huidige groep bewoners op basis van de onderzoeksresultaten orthopedagoog SHL ( ’s Heeren Loo Zorggroep))
  • Ouders, die positief reageren op de participatie-eisen t.a.v. het financieel en inhoudelijk beleid Ver. Droomhuis en de bestaande afspraken onderschrijven.
Het Droomhuis kort geschetst
Het Droomhuis combineert het aanbod van wonen en zorgen, terwijl deze financiële stromen transparant en gescheiden blijven.
Wonen
Alle jongeren hebben een eigen kamer en maken gezamenlijk gebruik van: huiskamer, snoezelkamer, (volgens mij hebben we geen hobbykamer) en tuin. De bewoners huren individueel van de Woningstichting Wageningen
Zorg
In het huis wordt 24 uurs-zorg geleverd op basis van een individueel zorgcontract. De medewerkers die de zorg verlenen zijn in dienst van ’s Heeren Loo Zorggroep. De coördinatie van de zorg en het bewaken van de continuïteit is in handen van de gezinsouders.
Het Droomhuis heeft respect voor iedere levensovertuiging in de ruimste zin van het woord.
Kenmerkend is de grote betrokkenheid van de ouders.
Informatie
Website Het Droomhuis
Contact
Voor contact commissie nieuwe bewoner: e-mail Willemijn Kop, telefoon 06-830 366 55
Voor oriënterend bezoekje: gezinsouder e-mail Irma Akkerboom
Datum: 2016-06-02 12:30:58.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.