Thuis in particuliere wooninitiatieven
Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.


Voor wie?
Zowel startende als bestaande wooninitiatieven die de workshop 'Toekomstbestendig wooninitiatief' hebben gevolgd, kunnen inschrijven op een adviestraject. Voorwaarde is, dat het gaat om een initiatief dat door ouders of naasten is opgericht (ouderinitiatief), en dat er sprake is van een scheiding tussen wonen en zorg.
Wat gaat u doen?
In de workshop vormt u zich een beeld op welk(e) domein(en), bijvoorbeeld wonen, zorg of dagbesteding, u mogelijk veranderingen wil doorvoeren. Basis hiervoor zijn de tips en ervaringen uit de Inspiratiewijzer, een publicatie met praktijkervaringen van wooninitiatieven op het gebied van toekomstbestendigheid.
Advies
In het adviestraject maakt u samen met een adviseur een stappenplan. De adviseur begeleidt u bij de uitvoering van het plan. Ook kan er daarnaast nog heel specifieke expertise worden ingehuurd. Uitgangspunt is de huidige situatie en de aanpassingen die u wil doorvoeren. Hoe pakt u dat aan en wie en wat hebt u daarbij nodig?
Fonds NSGK
Voor de bekostiging van het adviestraject kunnen ouderinitiatieven financiering aanvragen bij het fonds NSGK tot een bedrag van € 10.000,00. Het ouderinitiatief dient hiervoor een projectplan in te dienen bij het fonds NSGK
Meer informatie over advies op maat
Stuur een e-mail naar Per Saldo, gericht aan de projectleider toekomstbestendig wooninitiatief.
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK

Datum: 2016-08-23 09:48:11.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.