Thuis in particuliere wooninitiatieven
Ouderinitiatief ‘Infinity’ zoekt belangstellende ouders voor het oprichten van een kleinschalig en beschermde woongroep op Urk.


De woongroep zal bestemd zijn voor maximaal 8 jongens met een verstandelijke beperking, in de jongvolwassen leeftijd. Als oudergroep willen we de jongens een fijne kans bieden beschermd en onder begeleiding te laten wonen.

30 september komen we met ouders bij elkaar voor overleg.

Contact
Belangstellenden kunnen bellen of mailen naar:
  • Ellis Keuter, (06)12399948, e-mail
  • Herman Hartman, (06)30230074, e-mailDatum: 2016-09-26 14:07:25.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.