Thuis in particuliere wooninitiatieven
Een woonplek voor uw zoon of dochter? Zilver Esdoorn heeft plaats voor nieuwe bewoners


Een 30-er jaren, vrijstaand huis met grote tuin, een particulier initiatief van ouders.
Bewoners
  • voor 9 jongvolwassenen
  • van 18 tot ca 25 jaar
  • vanaf ZZP4
Zorg
24-uurszorg op antroposofische basis
Kenmerken
Samen-wonen, geborgenheid, een eigen kamer en zelfstandig waar mogelijk
Belangstelling?
kijk op de website van Zilver Esdoorn
Datum: 2017-02-08 22:01:18.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.