Thuis in particuliere wooninitiatieven
Wij zijn 4 ouderparen van jong volwassenen met een verstandelijke beperking.


Wij willen in Drachten (Frl.) een kleinschalig wooninitiatief voor onze kinderen opzetten, waar ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, doch waar ook gezamenlijke activiteiten worden ondernomen in een huiselijke en stimulerende sfeer.
Gezocht
We zoeken daarbij ouders en/of mede initiatiefnemers die zelf ook een kind met een verstandelijke beperking hebben en nog woonruimte voor hun kind zoeken. Het streven is om dit wooninitiatief over maximaal 1,5 à 2 jaar gerealiseerd te hebben.
Profiel
  • (Jong) volwassenen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar
  • zowel jongens/mannen als meisjes/ vrouwen
  • ZZPVG 04 of hoger
  • Geen ernstige gedragsproblematiek in de vorm van agressiviteit
Contact
Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen metDatum: 2017-02-08 22:29:28.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.