Thuis in particuliere wooninitiatieven
Villa Forus is het thuis van twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Een eigen plek om te wonen, te eten, te slapen en een deel van de vrije tijd in te vullen. Met professionele zorg en liefdevolle begeleiding.


Er is ruimte voor een nieuwe bewoner met een CIZ-indicatie en pgb-Wlz-profiel/pakker VG-4 of VG-5.
Informatie en aanmelden
Tijdens een kennismakingsgesprek zullen de vervolgstappen worden doorgenomen.
Wilt u uw gegevens e-mailen aan Op Onszelf?
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Website
Villa Forus


Datum: 2017-02-22 11:52:24.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.