Thuis in particuliere wooninitiatieven
Als vervolg op de eerdere netwerkdagen hebben Leo Gerrebrands en Lies Reitsema een aantal activiteiten georganiseerd voor particuliere wooninitiatieven en voor zorgorganisaties die kleinschalig wonen voor mensen met een beperking aanbieden.


Vanuit het netwerk geven Leo en Lies actuele informatie over de belangenbehartiging voor wooninitiatieven vanuit het LSW en Per Saldo naar de politiek en het ministerie. Actueel is het resultaat van bezwaarprocedures, die ertoe geleid hebben dat indicaties in ZZP weer teruggedraaid zijn naar indicaties in functies. Verder informatie over een onderzoek naar particuliere wooninitiatieven dat in voorbereiding is voor het ministerie: de consequenties van de bezuinigingen en mogelijkheden om toekomstbestendig door te draaien.

Per wooninitiatief zijn 2 ouders of verwanten die betrokken zijn bij het bestuur van het initiatief van harte welkom. Wilt u met meer vertegenwoordigers komen, wilt u dan vooraf contact opnemen over de beschikbare plaatsen?
Datum: Dinsdag 15 maart 2011
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 tot 22.00 uur.
Plaats: Het Witte Huis te Donkerbroek (www.restauranthetwittehuis.nl)
Kosten: € 8,00 p.p., voor de zaalhuur en 2 consumpties, ter plekke te voldoen.
Overige consumpties worden apart afgerekend.

Aanmelden graag voor 1 maart op mail@nwinn.nl, of telefonisch bij Leo of Lies. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lies Reitsema (06-16433721) of Leo Gerrebrands (06-53780297)

Datum: 2011-06-01 13:51:49.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.