Thuis in particuliere wooninitiatieven
De feestdagen hebben hun glans niet langer verloren: een Kamermeerderheid heeft de maatregelen van de staatssecretaris van tafel geveegd.


Daarbij hebben zij zich unaniem uitgesproken met moties dat wooninitiatieven behouden moeten blijven. Het LSW is zeer verheugd. Mede door de lobby de afgelopen maanden en de volle publieke tribune is dit resultaat bereikt!

Alle maatregelen in de pgb-brief van de staatssecretaris zijn uitgesteld, inclusief de desastreuze plannen voor het pgb-zzp. Voor nieuwe budgethouders met een zzp heeft het besluit van de Tweede Kamer het zeer positieve gevolg dat zij per 1 januari niet te maken krijgen met de voorgestelde korting op nieuwe zzp's van €7.350
Mensen die al een zzp hebben voor 1 januari, behouden hun budgetgarantie in 2011.
Wat wel gewoon doorgaat is de 3% korting voor alle budgethouders. Daar was al eerder een besluit over genomen.

Datum: 2011-06-01 13:53:48.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.