Thuis in particuliere wooninitiatieven
laat u zien tijdens debat!
Zorg voor een volle tribune in de Tweede Kamer op 15 december.


Door uw aanwezigheid kunt u laten zien dat de forse achteruitgang van het pgb voor wooninitiatieven niet kan. Het Landelijk Steunpunt Wonen nodigt u uit naar Den Haag te komen. Ook andere organisaties zoals Per Saldo, CG-Raad, Platform VG, Platform GGz en ouderenorganisaties willen de Tweede Kamer op woensdag 15 december nadrukkelijk laten weten dat de voorgenomen maatregelen met name voor het pgb voor zorgzwaartepakketten (pgb-zzp) veel budgethouders in de problemen zullen brengen.
Wie treft het?
Voor bestaande pgb-houders met een indicatie voor langdurig verblijf (ongeveer 13.100 cliënten) geldt in 2011 weliswaar nog een budgetgarantie en een afbouw tot 2014, maar dan is ook hun budget drastisch verlaagd. Alle nieuwe budgethouders met een pgb-zzp gaan direct over op het lage tarief, dus ook de mensen met een pgb-zzp die van de wachtlijst afkomen.
Het treft:
•budgethouders die thuis wonen en de zorg regelen met een pgb-zzp; zij dreigen een vergeten groep te worden waarvoor aandacht moet zijn.
•budgethouders die in een kleinschalig wooninitiatief wonen of willen gaan wonen. Voor hen zullen de gevolgen van het pgb-zzp even drastisch zijn.

Forse achteruitgang
Uit de pgb-brief van de staatssecretaris blijkt dat op 1 januari 2011 de nieuwe regeling pgb-zzp wordt ingevoerd. Gevolg is dat het pgb-zzp officieel flink naar beneden keldert. Een zzp is opgebouwd op onderdelen, waaronder tijdelijk verblijf. De maximale toeslag voor tijdelijk verblijf (€10.296,--, tarief 2011) wordt afgeschaft, maar er komt - en dat is nieuw - een toeslag hulp in de huishouding bij van € 3.259. Ieder pgb-zzp gaat er hierdoor op jaarbasis €7.037,-- op achteruit. Daarbij komt nog de algemene maatregel die geldt voor alle pgb's, namelijk een korting van 3%.

Bovengemiddelde zorvraag: 42% minder pgb
De gevolgen van de indicatie in zzp’s zijn ernstig voor mensen die een zorgvraag hebben die boven de gemiddelde zorgvraag van een zzp uitgaat. De budgetgarantie van de afgelopen drie jaar zorgde ervoor dat ze een budget kregen dat paste bij hun persoonlijke hulpvraag. Dat budget wordt afgebouwd. Gevolg is dat er een gemiddelde achteruitgang is van €17.532,--. Dat is een gemiddelde achteruitgang van 42%. De oude indicatie in functies en klassen was goed afgestemd op de individuele hulpvraag, de nieuwe indicatiesystematiek in zorgzwaartepakketten is dat in het geheel niet. Het LSWwil daar de Tweede Kamer en het Kabinet uitdrukkelijk op wijzen. De zorg thuis en in wooninitiatieven valt op deze manier om.

Datum: 2011-06-01 14:21:44.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.