Thuis in particuliere wooninitiatieven
Actueel nieuws
Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.

Datum: 2016-11-09

Advies kostenbesparing op maat
Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.

Datum: 2016-08-23

Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.

Datum: 2015-12-07

Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.

Datum: 2015-11-16

Kom op cursus bij Per Saldo (Wonen)
Er zijn weer nieuwe data voor het volgen van een cursus, workshop of bijeenkomst.

Datum: 2014-12-04

Landelijke Wooninitiatievendag 2014
Artikel en presentaties gehouden op zaterdag 15 november

Datum: 2014-12-04

Verslag landelijke wooninitiatievendag 2013
Maar liefst 180 deelnemers namen deel aan Landelijke Wooninitiatieven dag op 16 november in het Vechthuis in Utrecht. De dag stond in het teken veranderingen in wet en regelgeving en financiering.

Datum: 2013-12-12

Nieuwe nieuwsbrief voor wooninitiatieven Per Saldo/LSW
Vandaag is de eerste nieuwsbrief Per Saldo/LSW Wonen verschenen. Deze verschijnt elke twee maanden met al het nieuws dat relevant is voor mensen die wonen in een kleinschalig wooninitiatief én voor mensen die zich hierop oriënteren.

Datum: 2013-10-09

Belangrijk voor pgb'ers die op 31-12-2012 woonden in wooninitiatief
In 2013 werd de wooninitiatieven-toeslag verrekend met de budgetgarantie. Daarom leverde deze toeslag in de meeste gevallen geen extra budget op voor de budgethouder. Hebt u om die reden de wooninitiatieven-toeslag niet aangevraagd bij uw zorgkantoor?

Datum: 2013-09-20

Participatiesamenleving is nog ver weg
We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander.

Datum: 2013-09-18

Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk
De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen.

Datum: 2013-09-18

Oproep aan ouders van zieke kinderen
Het is dringend noodzakelijk dat bij beleidsmakers en financiers wordt aangetoond dat in de toekomst niet gekort kan en mag worden op specifieke, intensieve zorgverlening aan kinderen.

Datum: 2013-09-17

Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen
Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit heeft zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad.

Datum: 2013-09-17

Informatieavond over Arkgemeenschap in Haarlem
Een eigentijds wooninitiatief waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven en werken: dat is wat de stichting Linking People voor ogen staat met de oprichting van een Arkgemeenschap in Haarlem (of omstreken).

Datum: 2013-08-21

Over broer met beperking: 7x Martijn gaat in première
Je hebt een broer met een verstandelijke beperking, je bent inmiddels volwassen en je vraagt je af hoe jouw zus dat heeft ervaren. Die blijkt het heel anders te hebben beleefd dan jij.

Datum: 2013-08-14

Wat verandert de komende jaren?
Staatssecretaris Van Rijn heeft uiteengezet hoe de toekomst van de langdurige zorg eruit moet gaan zien.

Datum: 2013-08-01

‘Kleinschalige wooninitiatieven voorzien in behoefte’
Ouders van gehandicapte kinderen kennen hun zoon of dochter. Ze weten wat hun kind nodig heeft. Zorgprofessionals hebben ook veel kennis en ervaring met deze doelgroep. Als je de deskundigheid van beiden combineert, ontstaat betere zorg.

Datum: 2013-08-01

Kabinet gaat onvoldoende uit van mensen bij hervorming zorg
Staatssecretaris Van Rijn heeft vrijdag in een brief weergegeven hoe er op de curatieve zorg 1,6 miljard bezuinigd gaat worden en op de langdurige zorg 3,5 miljard. Per Saldo ziet dat onvoldoende terug in de brief.

Datum: 2013-02-15

Overeenstemming over langdurige zorg (Volkskrant) ongenuanceerd
Er is absoluut geen overeenstemming over de langdurige zorg tussen staatssecretaris Van Rijn en patiënten- en cliëntenorganisaties, waaronder Per Saldo, zoals de Volkskrant suggereert. Het LSW werkt nauw samen met budgethoudersvereniging Per Saldo.

Datum: 2013-02-15

Ypsilon en het Landelijk Steunpunt Wonen bundelen hun krachten
Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosen. Op Ypsilon kunt u bouwen!


Datum: 2013-01-29

Stichting Mijn Eigen Thuis schenkt Woongroep Happy Home € 3.500,00
Namens het bestuur van Stichting Mijn Eigen Thuis heeft secretaris Paul Offerman een cheque van € 3.500,00 overhandigd aan een delegatie van het bestuur van de Stichting Woongroep Happy Home.

Datum: 2013-01-23

De gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen op wooninitiatieven
De Wmo is goedgekeurd door de Tweede Kamer en er is een zorgakkoord. Wat betekent dit voor pgb-wooninitiatieven? Per Saldo Wonen, voorheen het LSW, gaat in op uw meest gestelde vragen.

Datum: 2014-05-28

Nieuw artikel
Plaats hier de koptekst

Datum: 2016-07-05

Wooninitiatieventoeslag: besteding en declaratie
Inmiddels is er meer duidelijkheid over de vraag waaraan de wooninitiatieventoeslag Wlz besteed mag worden.

Datum: 2017-01-09

 

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.