Thuis in particuliere wooninitiatieven
(28 feb11) Voor welke wooninitiatieven (i.o.) gelden de bezuinigingen tot 1 juli 2011 niet?
In de beleidsregel PGB-ZZP is een wooninitatief gedefinieerd als minstens 5 budgethouders op hetzelfde GBA-adres (de aanvrager en vier anderen).


Datum: 2011-06-01

(23 feb11)Netwerkavond voor wooninitiatieven in het Noorden op 15 maart 2011
Als vervolg op de eerdere netwerkdagen hebben Leo Gerrebrands en Lies Reitsema een aantal activiteiten georganiseerd voor particuliere wooninitiatieven en voor zorgorganisaties die kleinschalig wonen voor mensen met een beperking aanbieden.

Datum: 2011-06-01

(14 feb11)Thema avond 'Kleinschalig Wonen' op 21 februari in Oeffelt
Op 21 februari is er een thema-avond over ‘Kleinschalig Wonen’. Deze thema-avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en mentoren die betrokken zijn bij kleinschalige woonvormen of die hiervoor plannen hebben.

Datum: 2011-06-01

(17 dec10) Bezuinigingen wooninitiatieven van tafel!
De feestdagen hebben hun glans niet langer verloren: een Kamermeerderheid heeft de maatregelen van de staatssecretaris van tafel geveegd.

Datum: 2011-06-01

Bijeenkomst Vilans 17 november
Vilans organiseert vier themabijeenkomsten over kleinschalig wonen. Het thema van de bijeenkomst op 17 november 2011: bouw en inrichting.Datum: 2011-10-19

Onderzoek onder wooninitiatieven van start
De staatssecretaris van VWS kondigde eind november aan dat een onderzoek inzicht moet geven in het aantal wooninitiatieven en hun organisatievorm. Inmiddels is dit onderzoek gestart.

Datum: 2012-02-21

ZiN extramuraal geeft recht op Huishoudelijk Hulp via Wmo!
In veel situaties is onduidelijkheid over de inzet van Huishoudelijke Verzorging via de WMO.

Datum: 2012-02-22

Bijeenkomsten Goedschaligheid teamleiders
Er zijn een aantal annuleringen bij de kennisbijeenkomsten voor teamleiders. Als u zich heeft opgegeven voor deze bijeenkomst leest u dan dit bericht

Datum: 2012-02-22

Nieuwe startersbijeenkomsten November
In het najaar organiseert het LSW twee startersbijeenkomsten. Dit keer in Haarlem en Utrecht.

Datum: 2012-02-22

Platform wooninitiatieven 22 oktober
Het Platform Wooninitiatieven Brabant nodigt u uit voor de bijeenkomst op zaterdag 22 oktober
2011.Deze bijeenkomst staat bijna volledig in het
teken van de actuele ontwikkelingen rondom
de AWBZ, WMO en ZZP’s.


Datum: 2012-02-22

Samen bouwen in de Houthaven. Uitnodiging informatiebijeenkomst Blok 0 Houthaven
In de Houthaven zijn kavels voor zelfbouw voor groepen beschikbaar. De Houthaven ligt in de Spaarndammerbuurt. In het gebied komen in totaal zeven wooneilanden omringd door het water van het IJ met elk een eigen smaak en gevoel. Zie www.houthaven.nl

Datum: 2012-02-22

Voorlichting en ontmoetingsbijeenkomst wooninitiatieven
MEE Utrecht, Gooi & Vecht een tweetal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders of vertegenwoordigers die meer willen weten over het zelf mee opzetten van een wooninitiatief in de provincie Utrecht en het Gooi.

Datum: 2012-02-22

Wat vindt u van de vragenlijst van het CIZ?
Graag nodigen zij cliënten of hun vertegenwoordigers uit om deel te nemen aan een groepsdiscussie over de kwaliteit van de indicatiestelling voor de AWBZ.

Datum: 2012-02-22

Grote manifestatie tegen de afbraak van het pgb
Per Saldo organiseert op donderdag 23 juni een grote manifestatie in Den Haag tegen, zoals de organisatie het noemt,de afbraak van het pgb.

Datum: 2013-08-22

Bijeenkomst NetKW
NetKW organiseert op woensdagmiddag 21 december een bijeenkomst in het provinciehuis te Utrecht.Tijdens deze feestelijke bijeenkomst presenteert NetKW zich als zelfstandig landelijk netwerk, met een eigen website en producten voor kleinschalige wooninitiatieven.

Datum: 2013-08-22

Oproep
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met onze nieuwe website. Wij streven ernaar om de gegevens op de website up to date te houden.

Datum: 2013-08-22

Noord Holland heeft eigen site wooninitiatieven
De website www.kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland.

Datum: 2013-08-22

Toelichting op behoud Budgetgarantie
15 juni 2011- Toelichting op behoud Budgetgarantie na nieuws vorige week


Datum: 2013-08-22

Wooninitiatieven financieel gered door maatregelen staatssecretaris
7 juni 2011- Wooninitiatieven financieel gered door maatregelen staatssecretaris


Datum: 2013-08-22

Latten met je kind!
In De Glind wonen vijf gezinnen met hun gehandicapte kind. Een zesde gezin met
een gehandicapt kind is welkom!

Datum: 2013-08-22

Sien is sinds 1 oktober de nieuwe naam van PhiladelphiaSupport.
Opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Dat deed PhiladelphiaSupport ruim 55 jaar lang en dat zet ze nu voort onder een nieuwe naam: Sien!

Datum: 2013-08-22

Stemming moties zoals verwacht: 10-uurscriterium blijft
Het is nu definitief. De nieuwe vergoedingsregeling gaat in per 1 januari. Mét het 10 uurscriterium. Gisteren werd gestemd over de 14 moties die vorige week woensdag tijdens het pgb-debat werden ingediend. Er werd gestemd zoals verwacht.Datum: 2013-08-22

Geld besparen op uw zorgofferte 2012
De jaarlijkse offerte van uw zorgaanbieder zit er weer aan te komen.Voor €65 beoordeelt het LSW uw offerte.

Datum: 2013-08-22

Informatiebijeenkomst Huizen
Op 16 december 2011 vindt een bijeenkomst plaats in Huizen (NH).

Datum: 2013-08-22

Prijsvraag verlengt tot 14 februari
Vanwege het 5-jarig bestaan van het LSW organiseren NSGK en LSW samen een prijsvraag. Met de prijsvraag is er een eenmalig bedrag van € 5.000,= te winnen. Wat moet u hier voor doen?

Datum: 2013-08-22

Verslag Landelijke dag Wooninitiatieven
Met het oog op de toekomst

Op 26 november jl. vond voor de vijfde keer de Landelijke dag voor wooninitiatieven plaats in het Vechthuis te Utrecht.

Datum: 2013-08-22

Foto-impressie Landelijke dag
Bekijk via onderstaande link de foto-impressie van de Landelijke dag wooninitiatieven 2011

Datum: 2013-08-22

 
Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders