Thuis in particuliere wooninitiatieven
In de media
Voor actueel nieuws in de media gaat u naar de website van Per Saldo. Met nieuws ook belangrijk voor wooninitiatieven.

Datum: 2014-07-08

RvS: drastischer hervomingen nodig in zorg en sociale zekerheid
De hervorming van de langdurige zorg (Awbz) en de plannen rondom de Wmo 2015 zijn ingrijpend, maar onvoldoende om de zorgkosten ook in de toekomst in de hand te houden.

Datum: 2013-09-18

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa, maar de forse stijging van de zorguitgaven zet de solidariteit – de basis van een goed functionerend stelsel – onder druk.

Datum: 2013-09-18

Van Rijn: ‘Premie AWBZ gaat niet omlaag’
De premie voor de bijzondere ziektekosten gaat niet omlaag. Ook niet als grote delen van de zorg worden overgeheveld naar gemeenten en burgers of de zorgverzekeringswet.

Datum: 2013-09-17

Kwart chronisch zieken leeft van spaarpot
Een op de vijf mensen met een chronische ziekte geeft aan niet mee te kunnen doen met de maatschappij. Een kwart moet spaargeld aanspreken om rond te komen, zo blijkt uit een panelonderzoek van het Nivel.

Datum: 2013-09-17

VNG ziet kansen én bedreigingen in nieuwe Wmo
Het concept wetsvoorstel Wmo 2015 ligt sinds vorige week bij de Raad van State voor advies. De VNG is op een aantal punten positief, en over aantal punten minder tevreden.

Datum: 2013-09-06

Cordaan werkt zonder vaste facilitaire dienst in De Banne
De Amsterdamse zorgaanbieder Cordaan verleent vanaf november woonzorg in het nieuwbouwproject De Banne. In deze kleinschalige woonvorm komen onder andere dementerende ouderen te wonen.

Datum: 2013-09-06

Gemeente vreest dat burger via rechter zorg gaat opeisen
Gemeenten vrezen dat veel burgers naar de rechter zullen stappen om zorg op te eisen waarvoor geen geld meer is. Ze pleiten voor een instantie die in dit soort gevallen kan bemiddelen tussen burgers en gemeenten, bijvoorbeeld een ombudsman.

Datum: 2013-09-06

Wooninitiatief Palet Papendrecht gaat nieuwe fase in
Het Palet in Papendrecht, een woonlocatie voor jong-volwassenen met een lichamelijke beperking, draagt de zorg per 1 maart dit jaar over aan WoonCadans. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.

Datum: 2013-02-15

Ouderinitiatieven en de verhuurdersheffing
Ouders die zelf een woonvoorziening willen opzetten voor hun verstandelijk beperkte kinderen, kunnen last hebben of krijgen van de overheidsmaatregelingen voor woningcorporaties.

Datum: 2013-01-30

 
Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders