Thuis in particuliere wooninitiatieven
De ZZP PGB tarieven 2013 voor wooninitiatieven zijn op 4 december vastgesteld. PGB Budgethouders die voor 1 januari 2013 in een wooninitiatief wonen, behouden het budget waar zij op 31 december 2012 recht op hadden. De 5% toeslag uit de "Agama gelden" raken ze echter wel kwijt (n.v.t. voor de V & V).

Vaststelling ZZP-PGB 2013
De vaststelling gebeurd op basis van de nieuwe CVZ tabel 2013 (functies en klassen + toeslag huishoudelijke hulp).
Bij het (gaan) wonen in een wooninitiatief komt daar nu de 'Toeslag kleinschalig wonen' bij van € 4.000,-.

Bij bestaande budgethouders wordt het nieuwe budget vergeleken met het budget per 31-12-2012 (minus de 5% opslag 2012 in het kader van de 'Agema gelden').

Bij een negatief verschil is er sprake van een garantiebudget.
- Bij wonen in een wooninitiatief is er sprake van een garantiebudget over meerdere jaren.
- Bij thuis wonen is er sprake van een afbouw over 3 jaar waarvan maximaal 5% in 2013.

Bij een positief verschil is het nieuwe budget van toepassing.

Download het PDF document voor de nieuwe tarieven.
De ZZP PGB tarieven 2013 voor wooninitiatieven

Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders