Thuis in particuliere wooninitiatieven
Per Saldo en Landelijke Steunpunt Wonen één organisatie
Er waren al langere tijd warme banden tussen Per Saldo en het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW). Dit mondde op 1 januari van dit jaar uit in een officiële samenwerkingsovereenkomst. Het enthousiasme is groot over de samenwerking.

Datum: 2013-08-22

Werkbijeenkomsten voor clientenraden
Platform VG en VraagRaak nodigen u uit voor een werkbijeenkomst voor cliëntenraden. Tijdens de bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal:

Zorgzwaartepakketten
Vrijwillige eigen betalingen

Datum: 2013-08-22

Alle bedragen 2012 bij de hand
Per Saldo heeft een nieuwe slimme lijst toegevoegd, namelijk 2012: Alle bedragen bij de hand. Een overzicht met weetjes, getallen en bedragen waar budgethouders mee te maken hebben.

Datum: 2013-08-22

Extra budget bovenop het pgb-zzp mogelijk
Sommige mensen met een indicatie in een zorgzwaartepakket (zzp) hebben meer zorg nodig dan het budget dat aan het desbetreffende zzp hangt toelaat. Voor een aantal van hen geldt dat ze een aanvullend budget kunnen aanvragen bij het zorgkantoor.

Datum: 2013-08-22

Actuele informatie zzp en begeleiding
Door de nieuwe maatregelen is er nogal wat veranderd. De slimme lijst Begeleiding en de slimme lijst zorgzwaartepakket van Per Saldo zijn hierop aangepast en weer helemaal actueel.

Datum: 2013-08-22

Nieuwe kennis bijeenkomsten LSW
Naast de bijeenkomsten voor startende wooninitiatieven organiseert het LSW twee nieuwe bijeenkomsten:

• Transparante cijfers
• Ouders binnen het ouderinitiatief


Datum: 2013-08-22

Kennisbank Wonen met autisme in de lucht
Een nieuwe digitale kennisbank biedt ondersteuning bij het opzetten van zelfstandige woonvormen voor mensen met autisme. De kennisbank richt zich op corporaties, zorginstellingen en particuliere initiatiefnemers, zoals ouders.

Datum: 2013-08-22

Winnaar prijsvraag is bekend
Om het 5-jarig bestaan van het LSW te vieren had NSGK in samenwerking met het LSW een prijsvraag uitgeschreven.

Datum: 2013-08-22

Nieuw fotomateriaal
Bij een nieuwe website horen nieuwe foto’s. Foto’s zeggen vaak meer dan woorden.

Datum: 2013-08-22

Brochure Goedschaligheid
De brochure richt zich op de vervolgfase. Hoe exploiteer en bestuur je een wooinitiatief? Hoe is de samenwerking tussen zorgaanbieder cq verlener, client en ouders?

Datum: 2013-08-22

Nieuwe cursussen in het najaar
Er zijn weer nieuwe cursussen gepland in het najaar. De al bekende bijeenkomsten voor startende wooninitiatieven en de Workshop Transparante cijfers worden aangevuld met nog meer interessante bijeenkomsten.

Datum: 2013-08-22

10 november 2012 Landelijke Wooninitiatievendag
Ook dit jaar organiseert het Landelijk Steunpunt Wonen een landelijke dag.
Thema 'Eigen regie'

Datum: 2013-08-22

Extra handen nodig voor een grote klus?
Kunt u wel extra handen gebruiken bij klussen die hoognodig moeten gebeuren bij uw wooninitiatief? Bijvoorbeeld het opknappen van de tuin? Of moet er geschilderd worden? Meld dan uw klus aan bij Nldoet.

Datum: 2013-08-22

Per Saldo: Regeerakkoord zet streep door levens
Dagenlang zet de inkomensafhankelijke zorgpremie het land op z’n kop. ‘Enorm koopkrachtverlies’ roept rechts, ‘nivelleren een feest’, juicht links. Per Saldo vraagt zich af wat deze maatregel voor mensen zonder zorgvraag werkelijk gaat betekenen.

Datum: 2013-08-22

De budgetgarantieregeling voor wooninitiatieven
Vanwege de harmonisering van de ZZP-PGB worden de budgetten voor de huidige budgethouders binnen een periode van drie jaar afgebouwd naar het nieuwe tarief (dit tarief zal aanzienlijk lager zijn maar moet nog vastgesteld worden).

Datum: 2013-08-22

Landelijke Wooninitiatievendag 2012
Op 10 november 2012 vond voor de jaarlijkse Landelijke Wooninitiatievendag plaats in het Vechthuis te Utrecht.
Ongeveer 150 mensen waren op de bijeenkomst afgekomen.

Datum: 2013-08-22

Tarieven PGB-zzp 2013 kloppen niet
De al door verschillende organisaties gepubliceerde tarieven voor het ZZP-PGB 2013 zijn niet juist.
In de tarieven zitten rekenfouten welke nog verwerkt moeten worden.

Datum: 2013-08-22

Tarieven PGB 2013 vastgesteld
PGB Budgethouders die voor 1 januari 2013 in een wooninitiatief wonen, behouden het budget waar zij op 31 december 2012 recht op hadden.
Staatssecretaris Martin van Rijn maakte dit op dinsdag 4 december, in een brief aan de Tweede Kamer bekend.

Datum: 2013-08-22

Toeslag voor pgb in wooninitiatieven niet in beschikking? Stuur een brief
Pgb-houders die in 2013 in een wooninitiatief wonen, krijgen een toeslag van € 4.000,- per jaar. Maar bij veel mensen staat deze toeslag niet op hun toekenningsbeschikking 2013. Woont u in een wooninitiatief en staat de toeslag er niet op?

Datum: 2013-08-22

 
Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders