Thuis in particuliere wooninitiatieven
Op deze pagina treft u relevante links aan verdeelt in diverse rubrieken.

Sites van non profit organisaties voor advies -en ondersteuning rondom wooninitiatieven en wonen:

Woonzelf: u bevindt zich nu op deze site van het Landelijk Steunpunt Wonen.
THUIS in particuliere wooninitiatieven! Voor advies -en begeleiding bij het oprichten en/ of instand houden van een wooninitiatief.

De Sleutel: een vereniging voor ouders-verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking, die besloten hebben om de organisatie rondom zorg en wonen zelf ter hand te nemen. Ouders-verzorgers in Zuid-Oost Brabant die op zoek zijn naar een passende woonvorm voor hun kind, en die voor deze zorg op maat, van een PGB gebruik (willen) maken, kunnen dus lid worden van onze vereniging. Via de vereniging ontmoet u mensen met dezelfde ideeen.

Woonbond: De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
Woonpunt Autisme: de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft een digitaal Woonpunt Autisme opgericht. Een website met veel informatie en oproepen specifiek voor deze doelgroep.
Kleinschaligwonen-nh.nl: helpt particulieren bij het starten van een kleinschalig wooninitiatief specifiek in Noord Holland.
Wooninitiatieven Een website van het Gelders Platform wooninitiatieven

Ypsillon is de landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Ze is actief op het gebeid van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting. Ook heeft Ypsilon een Expertisecentrum gericht op wonen voor psychiatrische cliënten.

Sites van profit organisaties voor advies -en ondersteuning rondom wooninitiatieven en wonen:
Taksatie Dienstverlening Zorg ondersteunt mensen met een functiestoornis om blijvend deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wij doen dat door gebruik te maken van een uniek instrument, de "Taksatieschaal", waarmee de hulpvraag in beeld wordt gebracht en daardoor een goede indicatie mogelijk wordt en de juiste hulpverlening te organiseren is.

Vangrail coachen, ondersteunen en begeleiden van ouder/wooninitiatieven. Oprichter John Buitenhuis van Vangrail is ervaringsdeskundige: heeft in 2007 voor zijn meervoudig gehandicapte zoon een wooninitiatief in Apeldoorn gerealiseerd.

Vonder Advies: voor advies en begeleiding bij vragen en wensen op het gebied van Wonen en Zorg

Reitsema Consultancy: stelt de individuele vraag van de zorggebruiker centraal. Regie over het eigen leven, zeggenschap voor de klant, klantgericht werken door de zorgaanbieders. Kleinschaligheid is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van woon-zorgprojecten. Samen leven en samenwerken in een kleinschalige woonvorm versterkt de betrokkenheid en zelfstandigheid van bewoners, familie en medewerkers.

Sites over Woning -bouw/ interieur / tuinen:
SEV De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is een onafhankelijke, landelijk werkende stichting die innovaties - experimenten - op het brede terrein van wonen en bouwen actief ondersteunt en initieert. Op basis van die experimenten formuleert de SEV beleidsadviezen die kunnen leiden tot aanpassing van regels en wetten. Op de site van de SEV kunt u lezen welke programma's ze uitvoert en ondersteunt. Dat kunnen voorbeeldprojecten zijn, maar ook prijsvragen en zelfstandige experimenten. U kunt publicaties over experimenten bestellen, de evenementenagenda raadplegen en het laatste nieuws van de SEV lezen.

Akkerwinde Tessy Smeets is vanuit haar Atelier Akkerwinde gespecialiseerd in tuinen die gericht zijn op beleving. Zij vindt het van belang haar ontwerpen te richten op de mogelijkheden en omstandigheden van de gebruikers. Zij ontwerpt tuinen voor mensen met autisme, dementie en andere beperkingen

Bureau Grootveld is architect en vader van een meervoudig complex gehandicapt kind. Grootveld zet zijn deskundigheid en ervaring in als adviseur op het gebied van bouwkunde en WMO. Tevens praktische informatie over onder andere kamperen, vervoer en computers.

Domotica zijn woninggebonden technologische toepassingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook kan deze techniek een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit in de zorg.

Routeplanner woningaanpassingen gratis 'Routeplanner woningaanpassingen' die antwoord geeft op vragen over woningaanpassingen
Zorgsleutel is een modelwoning in Oirschot (Noord-Brabant), waarin allerlei voorzieningen zijn verwerkt voor het verlenen van zorg. Op deze site is informatie te vinden over deze modelwoning en over de producten van de deelnemende bedrijven.

Zorg in Woningen is geschikt voor alle partijen die betrokken zijn bij het beiden van zorg in bestaande en nieuwe zorgwoningen. Het instrument Zorg in Woningen laat snel en eenvoudige zien hoeveel ruimte nodig is voor persoonlijke verzorging, ook als er hulpmiddelen worden gebruikt.

Sites van organisaties voor mensen met een beperking:
BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

Leefwijzer Een complete website van, voor en door mensen met een handicap of chronische ziekte. Allerlei info over werk, wonen, sociale aspecten, dating en zo meer.

NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

PerSaldo een site met actuele informatie over het persoonsgebonden budget (PGB), waarmee mensen met een handicap of chronische ziekte zelf hun hulp kunnen inkopen

Natuurlijk een Netwerk website naar aanleiding van een cursus van de Ouderverenigingen over sociale netwerken. Een praktijksite voor iedereen met interesse in sociale netwerken. Door en voor ouders, professionals en vrijwilligers. Informatie over cursussen, handleidingen en projecten en nog veel meer.

Kennisportal gehandicaptenzorg is een overzichtelijke website met op diverse terreinen een verzameling van kennis en verwijzingen.

Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.