Thuis in particuliere wooninitiatieven

Organisatie

Het Landelijk Steunpunt Wonen is in 2006 op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) opgericht.

Waarom is het Steunpunt opgericht?

Steeds meer jongeren met een beperking of ouders van kinderen met een beperking kiezen voor een zogenaamd particulier wooninitiatief. Dit betekent dat zij samen met anderen krachten en financiën bundelen om een huis op te richten. Een huis waarin zij zelf de regie houden over eigen leven of het leven van hun kind én de geboden zorg. Wonen en zorg worden dan bij verschillende organisaties ingekocht. Bovendien biedt het particuliere wooninitiatief de mogelijkheid om te leven in de buurt van vertrouwde mensen en voorzieningen. Kortom: een woning waarin zij zelf zeggenschap hebben, midden in de maatschappij en met zorg op maat.

Doel

Het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) ondersteunt bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief, ook als het initiatief of de woning al langer bestaat. Daarnaast wil het LSW het particulier wooninitiatief voor een grotere groep mensen mogelijk maken. Zo helpen we kinderen en jongeren met een beperking aan een volwaardige woonsituatie.

Per Saldo

Na twee jaar van intensieve samenwerking is het LSW vanaf 1 januari 2013 als zelfstandig onderdeel geïntegreerd binnen Per Saldo, dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget. Het LSW is op zoek gegaan naar een professionele organisatie, met gemeenschappelijke doelen en idealen, waardoor met behoud van eigen doelgroep en identiteit hetzelfde werk wordt gedaan. Die organisatie is gevonden in Per Saldo. Door de samenwerking zijn de activiteiten van het LSW geprofessionaliseerd en doelmatiger ingericht. Hierdoor kan het LSW meer wooninitiatieven ondersteunen, meer voorlichting en workshops voor belangstellenden en starters organiseren. Daarnaast kan zij nog beter de belangen van wooninitiatieven behartigen in Den Haag. Lees verder bij De Fusie met voordelen.

Contactpersoon Landelijk Steunpunt Wonen

Diana Saaman

Brigitte Nitsche

Adviseur
E-mailadres: b.nitsche@pgb.nl

U kunt bij ons terecht voor:

Informatie over

 • het realiseren van een wooninitiatief
 • wet- en regelgeving
 • het samenstellen van een bewonersgroep
 • de bouw en inrichting van de woning
 • het voortbestaan van het wooninitiatief op lange termijn

Ondersteuning bij
 • het opstellen van plannen en notities
 • het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld het zorgkantoor of de zorgaanbieder

Het tot stand brengen van contacten met andere organisaties, zoals de MEE-organisaties of regionale platforms voor wooninitiatieven

Het beoordelen van aanvragen voor financiële bijdragen voor wooninitiatieven van de NSGK zoals de 'Startbijdrage'

Het bevorderen van het particulier wooninitiatief bijvoorbeeld door voorlichting en onderzoek

Overige taken

Het signaleren en onder de aandacht brengen van knelpunten voor wooninitiatieven bij belangen- organisaties

Het bevorderen van het particulier wooninitiatief bijvoorbeeld door voorlichting en onderzoek

Heeft u opmerkingen of suggesties?
Wij stellen je/uw reactie zeer op prijs

Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
 • Actueel nieuws
 • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
 • Advies kostenbesparing op maat
 • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.