Thuis in particuliere wooninitiatieven
Hoe kan de inventaris van de woning worden gefinancierd?
Het LSW maakt ouders attent om hier gelden voor te reserveren en inventariseert bij wooninitiatieven hoe betrokkenen met deze ‘post’ omgaan.

Datum: 2011-05-23

Hoe stel je een groep van bewoners samen?
Over de samenstelling van de groep moet niet te licht gedacht worden. Het vergt tijd en een goede voorbereiding.

Datum: 2011-06-16

Hoe houden we de oudergroep op een lijn?
Dit betreft meestal de visie van de verschillende ouders. Vaak is hier nuchter verstand en een luisterend oor van belang.

Datum: 2011-06-16

Is er een financiële constructie voor het hanteerbaar houden van de huurkosten voor minderjarigen in
Oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld de PGB -vergoeding te storten op de rekening van de stichting van het wooninitiatief.

Datum: 2011-06-16

Waarom stappen initiatiefnemers over van PGB naar Zorg in Natura?
Meestal liggen hier financiële redenen aan te grondslag.

Datum: 2011-06-16

Hoe vinden we een nieuwe bewoner voor een open plaats in het wooninitiatief?
Maak de lege plaats in het wooninitiatief kenbaar op (andere) scholen en bij organisaties voor dagbesteding; plaats een oproep op de site van het LSW,

Datum: 2011-06-16

Wat te doen als de initiatiefnemers van een wooninitiatief ouder worden?
Hoe zorg je voor het voortbestaan van een particulier wooninitiatief?

Datum: 2011-06-16

Hoe komt een vruchtbare samenwerking op gang tussen ouders van bewoners en de professionele zorgverl
en hoe houd je deze relatie positief?
- Het LSW adviseert en ondersteunt op grond van haar ervaringen en de situatie terplekke: te denken valt hierbij aan:

Datum: 2011-06-16

Wat voor mogelijkheden zijn er voor professionele zorgverleners om een initiatief te beginnen?
De stappen die zorgverleners kunnen nemen om een wooninitiatief op te richten zijn min of meer hetzelfde als bij particuliere initiatiefnemers. Hiervoor wil het LSW verwijzen naar haar website en het stappenplan.

Datum: 2011-06-16

 
Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders