Thuis in particuliere wooninitiatieven
MAP
In gekozen provincieIn gekozen provincie
Buiten gekozen provincieBuiten gekozen provincie

Wooninitiatieven in oprichting


Kies een provincie:

Gevonden initiatieven

Villa Octet (Haarlemmermeer)

Verstandelijke beperking 3-4

Naam contactpersoon Ria van de Hoef
E-mailadres contactpersoon info@villaoctet.nl
Tweede contactpersoon Theo Wit
E-mailadres tweede contactpersoon info@villaoctet.nl
Website www.villaoctet.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2016
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners 1985-1995
Seksevan bewoners M/V
Is er woonruimte beschikbaar Wij hebben nog 3 woonplekken over. Er zijn nu 3 meisjes en 2 jongens ingeschreven. Zoals u ook op onze website kunt lezen, kunnen de bewoners zich (vrijwel ) allemaal zelfstandig in de wijk “bewegen.” Het zijn geen ‘kinderen’ met klassieke autisme.
Het niveau wat past in ons initiatief, is een “licht” tot matige beperking.
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? WoonDroomZorg
Huur/Koop huurwoning
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Kijkt u voor meer informatie op onze website, daarna wachten we graag uw telefoontje af, om vragen te beantwoorden.
Terug naar boven

De Droom (Deurne)

Down Syndroom

Naam contactpersoon Marian Ceelen
E-mailadres contactpersoon info@dedroomdeurne.nl
Tweede contactpersoon Nelly de Groot
E-mailadres tweede contactpersoon info@dedroomdeurne.nl
Website www.dedroomdeurne.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 8-10
Geboortejaren van bewoners 1989 t/m 1991
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar Ja, Voor een toekomstige bewoner denken we aan een jonge man of vrouw tot ongeveer 30 jaar, met een verstandelijke beperking; dit hoeft niet het Syndroom van Down te zijn. Ook andere beperkingen (motorisch of zintuiglijk) hoeven deelname niet in de weg te staan. Wij denken dat 24-uurs zorg niet nodig zal zijn, maar wel constante, snelle bereikbaarheid.
Hoe is de financiering van de zorg? PGB/ZiN
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop De bewoners huren zelf
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Heidi Huiberts
E-mailadres contactpersoon heidi.huiberts@sheerenloo.nl
Tweede contactpersoon Marleen de Waal Malefijt
E-mailadres tweede contactpersoon stichtingdowntown@gmail.com
Website www.wooninitiatief-annapaulowna.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2014/2015
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners 1991, 1993, 1994, 1995
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar Ja, er is 1 plek voor een jongeman
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? ’s Heerenloo Noord-Holland
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
We zijn nog in de beginfase, momenteel voeren we gesprekken met woningbouwvereniging en gemeente
Terug naar boven

Woongroep Happy Home (Hilversum)

Licht verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Hanneke van der Plas, secretariaat
E-mailadres contactpersoon secretariaat@woongroephappyhome.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.woongroephappyhome.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 12 -16
Geboortejaren van bewoners
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? Amerpoort (intentieovereenkomst)
Huur/Koop
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Het betreft een ouderinitiatief. Het project is erop gericht de jongeren met een zorgvraag, met behulp van een ondersteunend netwerk, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren. Het wonen is erop gericht vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten.
Terug naar boven

Stichting Zelfstandig wonen Heiloo (Heiloo)

Licht verstandelijke beperkingen

Naam contactpersoon Dhr. J. Mascini
E-mailadres contactpersoon info@zelfwonenheiloo.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.zelfwonenheiloo.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 10-12
Geboortejaren van bewoners vanaf 1980
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Er wordt veel waarde gehecht aan de groeps vorming en -cohesie, er worden regelmatig activiteiten georganiseerd om de jongvolwassenen en de ouders de gelegenheid te bieden om elkaar beter te leren kennen. Verder zijn individuele zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en integratie belangrijke elementen.
Terug naar boven

Villa (Purmerend)

Lichamelijk tot meervoudig complex.
5 rolstoelgebonden, 2 niet sprekend

Naam contactpersoon Marla Boendermaker
E-mailadres contactpersoon m.boendermaker@planet.nl
Tweede contactpersoon Mirjam de Vries
E-mailadres tweede contactpersoon Jdevries55@msn.com
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2011
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners tussen 1986 en 1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Stichting De Waerden
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Content Wonen (Eersel)

Licht tot matig verstandelijk beperkt

Naam contactpersoon Annelies Jansen
E-mailadres contactpersoon db@contentwonen.nl
Tweede contactpersoon Martien Lemmens
E-mailadres tweede contactpersoon db@contentwonen.nl
Website www.contentwonen.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 11
Geboortejaren van bewoners Tussen 1980 en 1994
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ja, Lunet zorg
Huur/Koop Huurwoning, woningstichting de Zaligheden
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Het betreft begeleid zelfstandig wonen, iedere jongere heeft een eigen appartement en er is een gemeenschappelijke ruimte.
Terug naar boven

Stichting Woongewoon (Puttershoek)

Klassiek autisme met verstandelijke beperking
(de andere bewoner hoeft niet per definitie dezelfde beperking te hebben)

Naam contactpersoon Inge van’t Hoff
E-mailadres contactpersoon ingevth@hotmail.com
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is
Aantal woonplekken 2 of 3
Geboortejaren van bewoners
Seksevan bewoners
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee nog niet
Huur/Koop Huur van HW-wonen. Er is nog geen pand, maar men is erg enthousiast en heeft toezeggingen gedaan
Rechtsvorm st i.o.
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Voorschot (Voorschoten)

Autisme en of verstandelijke beperking of andere beperking

Naam contactpersoon Pauline Hillen
E-mailadres contactpersoon paulinehillen@stichtingvoorschot.nl
Tweede contactpersoon Floor van de Loo
E-mailadres tweede contactpersoon floorvandeloo@stichtingvoorschot.nl
Website www.stichtingvoorschot.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2014
Aantal woonplekken 16
Geboortejaren van bewoners 1980-1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar Ja
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? ASVZ
Huur/Koop huur
Rechtsvorm stichting
Bijzonderheden
Terug naar boven

SAMEN (Zoeterwoude)

Ernstig verstandelijk beperkt al dan niet met ernstige lichamelijke beperkingen of milde autistische klachten. De helft van de kinderen is MCG.

Naam contactpersoon Ciska Schutgens
E-mailadres contactpersoon schutgens_denboer@hetnet.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 5 -7
Geboortejaren van bewoners 1999 tot 2002
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? We willen een PGB-huis realiseren op het instellingsterrein van Swetterhage
Samenwerking met een zorgaanbieder? Vanwege de vorm is er intensieve samenwerking met de zorgaanbieder (Gemiva-SVG). Personeel wordt afgenomen van de zorgaanbieder
Huur/Koop Huren, waarbij de zorgaanbieder de woning aan ons verhuurt.
Rechtsvorm st i.o.
Bijzonderheden
Voel u vrij om contact op te nemen voor informatie. We hebben een uitgebreide vragenlijst gebruikt ter inventarisatie van de woonwensen. Deze kunnen we ook voor nieuwe aanmeldingen gebruiken om te kijken of er een match is tussen de huidige kinderen en het nieuwe kind.
Terug naar boven

Wooninitiatief Bodegraven (Bodegraven)

diverse verstandelijke en lichamelijke beperkingen

Naam contactpersoon Dhr. W.R. Lok
E-mailadres contactpersoon roel.lok@filternet.nl
Tweede contactpersoon Fam. Bos
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 16
Geboortejaren van bewoners
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? ZiN
Samenwerking met een zorgaanbieder? Philadelphia
Huur/Koop huur
Rechtsvorm
Bijzonderheden
Het moet een woonvoorziening worden waar rust heerst, geen chaos en drukte. Daarbij zijn sociale contacten belangrijk voor de bewoners.
Terug naar boven

Wonen In Samen Hang (WISH) (Albrandswaard)

licht verstandelijke beperkingen

Naam contactpersoon de heer T. Kuiper
E-mailadres contactpersoon tkuiper@kabelfoon.nl
Tweede contactpersoon de heer B. Segers
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.woneninsamenhang.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 10
Geboortejaren van bewoners vanaf 1985
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Nee, nog niet
Huur/Koop huur bij Bouwvereniging Poortugaal
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Migiel van Lier, voorzitter
E-mailadres contactpersoon migiel@migiel.nl
Tweede contactpersoon John van Heukelingen, secretaris
E-mailadres tweede contactpersoon j.vanheukelingen@gmail.com
Website www.stichtinghethuis.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is begin 2017
Aantal woonplekken 16 (2 groepen)
Geboortejaren van bewoners ±18 - 30 jaar
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar ja, beperkt
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? ja, ASVZ
Huur/Koop huur
Rechtsvorm stichting
Bijzonderheden
Heterogene groepssamenstelling van bewoners met emb en bewoners met een minder ernstige beperking. Hethuis biedt ook dagactiviteiten op de locatie
Terug naar boven

TOV Delft (Delft)

lichte tot matige verstandelijk beperkt

Naam contactpersoon Monique Kromhout
E-mailadres contactpersoon mkromhout@yahoo.com
Tweede contactpersoon Rudi Westerveld
E-mailadres tweede contactpersoon rwesterveld@yahoo.com
Website TOVwonen.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is ?
Aantal woonplekken 6
Geboortejaren van bewoners vanaf 1985
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Nee, de coachende begeleiding willen we vanuit de stichting inhuren met PGB
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
We zijn nog op zoek naar actieve ouders die zich willen aansluiten om dit project te realiseren. Het gaat om een woongroep van 6 tot 8 bewoners met elk een eigen appartementje en daarnaast een gemeenschappelijke keuken en huiskamer.
Terug naar boven

st Soeverein (Leiden)

chronische psychische beperkingen

Naam contactpersoon Marjan Neuteboom
E-mailadres contactpersoon neuteboom@zorggroep-soeverein.nl
Tweede contactpersoon De Griendt
E-mailadres tweede contactpersoon vdgriendt@zorggroep-soeverein.nl
Website www.zorggroep-soeverein.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 10
Geboortejaren van bewoners vanaf 1980
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee
Huur/Koop
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Anderdak (Zwijndrecht)

Jongvolwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Instroomleeftijd tussen 18 en 38 jaar.

Naam contactpersoon Maria Vermeeren
E-mailadres contactpersoon vermeeren.r@gmail.com
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.anderdak.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is Januari 2017
Aantal woonplekken 15
Geboortejaren van bewoners 1975 – 1997
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar Bouw gestart in mei 2016. We hebben nog plaats voor 3 bewoners.
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? WoondroomZorg
Huur/Koop huur
Rechtsvorm stichting
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Anjo Verstraten
E-mailadres contactpersoon anjo@joliande.nl
Tweede contactpersoon Marga Rombaut
E-mailadres tweede contactpersoon marga@joliande.nl
Website www.joliande.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 5
Geboortejaren van bewoners 1993; 1994; 1994; 1996 en ?
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop Huurwoning via Woonstichting Hulst
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Sietsia (Terneuzen)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Naam contactpersoon Ilse Cuyle
E-mailadres contactpersoon ilse_cuyle@zeelandnet.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon sietsia@zeelandnet.nl
Website www.sietsia.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 8 -10
Geboortejaren van bewoners Van 20 tot 65 jaar
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Stichting Sietsia is een wooninitiatief in oprichting, de stichting richt zich op mensen met NAH. We vinden het belangrijke om een prettige en goed thuissituaties te creëren voor de bewoners die behoefte hebben aan zorg en begeleiding.
Terug naar boven

Wierde (Breda)

schizofrenie of aanverwante stoornis

Naam contactpersoon Desiree Dikmans, voorzitter
E-mailadres contactpersoon fam.dikmans@ziggo.nl
Tweede contactpersoon André Rovers , secretaris
E-mailadres tweede contactpersoon androv@live.nl
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is
Aantal woonplekken 15
Geboortejaren van bewoners tussen de 25 en 45 jaar
Seksevan bewoners
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg?
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Doel: dat de bewoners zelfstandig kunnen wonen met 24 uurs zorg en begeleiding waar nodig.
Terug naar boven

Hirkebosjer Heim (Herkenbosch)

VG, zzp-3 en hoger

Naam contactpersoon Eefje en Danny Cox
E-mailadres contactpersoon info@hirkebosjerheim.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.hirkebosjerheim.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is ja
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners vanaf 1996
Seksevan bewoners
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg?
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop
Rechtsvorm
Bijzonderheden
Terug naar boven

De Walnoot (Breda)

Variërend van ernstig verstandelijke en lichamelijke beperking tot lichte verstandelijk en/of lichamelijk beperking. 3 bewoners zijn rolstoel gebonden, dat is binnen het initiatief het maximum

Naam contactpersoon Hetty Jacobs
E-mailadres contactpersoon hettyjacobs@live.nl
Tweede contactpersoon Ad Meesters
E-mailadres tweede contactpersoon aj.meesters@12move.nl
Website www.dekleinehoeve.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2011
Aantal woonplekken 10
Geboortejaren van bewoners Van 1981 tot 1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ostara
Huur/Koop Huurwoning, Singelveste Allee wonen
Rechtsvorm vereniging
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Erwin van Schaijk
E-mailadres contactpersoon info@woondroomveldhoven.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.woondroomveldhoven.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 1e kwartaal 2014
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners 1980 tot 1995
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar 1 plaats vrij
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? zorgaanbieder is Woondroom
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Woongroep Elysion Eindhoven - WEE (Eindhoven)

Verstandelijke beperking (diverse aard) soms in combinatie met lichamelijke beperkingen. CIZ indicatie van de huidige 8 kinderen varieert van ZZP 2 tot 5

Naam contactpersoon Rian Lestraden
E-mailadres contactpersoon info@elysion-eindhoven.nl
Tweede contactpersoon Frans Jansens
E-mailadres tweede contactpersoon info@elysion-eindhoven.nl
Website www.elysion-eindhoven.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 9
Geboortejaren van bewoners ca 1988 - 1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ja, is wel de bedoeling
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Uitgangspunten van WEE zijn: • Veiligheid en geborgenheid • Ontplooiingsmogelijkheden • Heterogene groep • Eigen ruimte voor elke bewoner • Zorg op maat • Ruimte voor dieren • Dichtbij voorzieningen zoals openbaar vervoer
Terug naar boven

Salamanders (Den Bosch)

licht verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Jacqueline Lips
E-mailadres contactpersoon jac.lips@hetnet.nl
Tweede contactpersoon De heer O.Walraven
E-mailadres tweede contactpersoon jokas.walraven@wxs.nl
Website www.salemanders.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 9
Geboortejaren van bewoners vanaf 1987
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb en ZiN
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ja, Cello
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Onze Horizon (Tilburg)

Licht verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Peter Stalpers
E-mailadres contactpersoon pstalpers@onzehorizon.nl
Tweede contactpersoon Jozef Kleiren
E-mailadres tweede contactpersoon jm.kleiren@onzehorizon.nl
Website www.onzehorizon.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is
Aantal woonplekken 8 tot 12
Geboortejaren van bewoners 1991-1997
Seksevan bewoners man
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? n.v.t.
Huur/Koop Huur
Rechtsvorm Vereniging
Bijzonderheden
Terug naar boven

Goedwonen Oisterwijk (Oisterwijk)

diverse beperkingen

Naam contactpersoon Mevr. v.d. Roer
E-mailadres contactpersoon Willy.vanderoer@freeler.nl
Tweede contactpersoon Mevr. Timmermans
E-mailadres tweede contactpersoon Greet.timmermans@hetnet.nl
Website www.goedwonenoisterwijk.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 19
Geboortejaren van bewoners Tussen 1988 en 1992
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm vereniging
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Steengoed (Den Bosch)

Verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Machteld Terlingen
E-mailadres contactpersoon info@stichtingsteengoed.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.stichtingsteengoed.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 12 -14
Geboortejaren van bewoners 1985 - 1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? nog niet bekend
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop nog niet bekend
Rechtsvorm nog niet bekend
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon A. J. M. van Gerwen
E-mailadres contactpersoon voorzitter@debastide.nl
Tweede contactpersoon Marion van Gerwen
E-mailadres tweede contactpersoon marionvangerwen@telfort.nl
Website www.debastide.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 10
Geboortejaren van bewoners 1978 - 1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Amarant
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Workhome Thijs (Helmond)

Verstandelijk gehandicapt/ Autist IQ tot 65 en ZZP 7

Naam contactpersoon Albert van de Molengraaf
E-mailadres contactpersoon info@workhome-thijs.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon avdmolengraaf@onsbrabantnet.nl
Website www.workhome-thijs.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners 1990 en ouder
Seksevan bewoners m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg?
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting S.t.ap (samen toch apart) (Eersel)

autismespectrumstoornis en een lichte verstandelijke beperking of normale begaafdheid

Naam contactpersoon Mevr. A.A.M. Evers
E-mailadres contactpersoon secretariaat@samentochapart.nl
Tweede contactpersoon De heer Th.M. van Breda
E-mailadres tweede contactpersoon tm.vanbreda@wanadoo.nl
Website www.samentochapart.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners 1982 -1990
Seksevan bewoners M EN v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ja, Lunet zorg
Huur/Koop Huur via Woningstichting de Zaligheden
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Vanboeijen
E-mailadres contactpersoon bureau.clientondersteuning@vanboeijen.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.vanboeijen.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners Jongvolwassenen
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? nog niet bekend
Samenwerking met een zorgaanbieder? Vanboeijen begeleidt de ouders bij de realisatie van deze kleinschalige woonvorm.
Huur/Koop nog niet bekend
Rechtsvorm nog niet bekend
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Familie De Lange-Elevelden
E-mailadres contactpersoon josdelange@home.nl
Tweede contactpersoon familie Van Wijhe
E-mailadres tweede contactpersoon e.vwijhe@planet.nl
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken Minimaal zes, maximaal twaalf
Geboortejaren van bewoners Jongeren
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? nog niet bekend
Samenwerking met een zorgaanbieder? Vanboeijen begeleidt ons bij de realisatie van deze kleinschalige woonvorm.
Huur/Koop nog niet bekend
Rechtsvorm nog niet bekend
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Kuleana (Hooghalen)

matig verstandelijke beperking met een (matig) autistische stoornis

Naam contactpersoon Petra Wilhelmus
E-mailadres contactpersoon wees.verheugd@gmail.com
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 6 tot 8
Geboortejaren van bewoners 1989 - 1980
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop Huur. Waarschijnlijk via De Ankerplaats, Soesterberg
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
De woonvorm is nog in een pril stadium van opzet. Initiatiefneemster Petra Wilhelmus gaat zelf bij de bewoners wonen en werken, om de stabiliteit te waarborgen, één centraal aanspreekpunt te hebben, regelmaat en rust te creeëren.
Terug naar boven

Stichting Wooninitiatief Fundament (Groningen)

Verstandelijke handicap. Zijn aangewezen op 24-uurs begeleiding.

Naam contactpersoon Dhr. H (Koos) Koning
E-mailadres contactpersoon secretaris@wooninitiatief-fundament.nl
Tweede contactpersoon Mw. G.C.M (Ina) Lagro-van Mil
E-mailadres tweede contactpersoon voorzitter@wooninitiatief-fundament.nl
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken `12
Geboortejaren van bewoners Van 1987 tot 1991
Seksevan bewoners v en m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop Bewoners huren van een woningcorporatie
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Schots en Scheef (Groningen)

Lichamelijke beperkingen

Naam contactpersoon Jan van Slochteren
E-mailadres contactpersoon
Tweede contactpersoon Charlotte Schippers
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is onbekend
Aantal woonplekken 17
Geboortejaren van bewoners tot 65
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur woningen via Nijestee
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Kameleon (De Marne)

Licht tot matig verstandelijk gehandicapt

Naam contactpersoon Willie Damstra
E-mailadres contactpersoon willie@adviesgroep-htd.nl
Tweede contactpersoon Henk Groenwold
E-mailadres tweede contactpersoon henk-jissy@groenwold.net
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is obgekend
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners 1983 tot 1991
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop Huur, we zijn van plan het huis te laten bouwen door woningbouwstichtin “Wierden en Borgen” te Bedum
Rechtsvorm cooperatieve vereniging
Bijzonderheden
We zijn als oudercoöperatie al anderhalf jaar in gesprek met de woningbouwstichting en op de laatste vergadering (nov.07) werd -voor ons min of meer plotseling- geopperd dat we wel een financiële garantie moeten geven ter hoogte van de huursom van 10 jaar. (ong.600.000 euro) Aangezien de vereniging zelf niet vermogend is, vindt de stichting dat we ons moeten aansluiten bij een zorgaanbieder. De zorgaanbieder wil wel borg zijn voor ons, maar wil dan wel dat wij de zorg bij hen betrekken. Vanaf het begin zijn we echter van plan geweest zelf de zorg te gaan regelen.
Terug naar boven

st Giga (Groningen)

stoornis in autistisch spectrum

Naam contactpersoon R.G. Smant
E-mailadres contactpersoon rgsmant@wanadoo.nl
Tweede contactpersoon W. Bakker
E-mailadres tweede contactpersoon bakfrij@home.nl
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 14
Geboortejaren van bewoners jong volwassen
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? nog niet bekend
Samenwerking met een zorgaanbieder? J.P van den Bent stichting
Huur/Koop huur via Nijester Groningen
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

De Keiborg (Old Ambt)

licht verstandelijke beperkingen

Naam contactpersoon Mevr. A.E Kolff
E-mailadres contactpersoon elskolff@planet.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.keiborg.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 6 -8
Geboortejaren van bewoners vanaf 18 jaar
Seksevan bewoners v en m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? PGB + Wajong
Samenwerking met een zorgaanbieder? eigen werkgeverschap
Huur/Koop huur van initiateifnemer
Rechtsvorm eenmanszaak
Bijzonderheden
Terug naar boven

st Nij Begjin (Gaasperland- Sloten)

3 groepen:
- laag niveau en rolstoelgebruiker
- redelijk zelfstandig
- bijna zelfstandig

Naam contactpersoon Mevr K. Kiesewetter
E-mailadres contactpersoon mail@stichtingnijbegjin.nl
Tweede contactpersoon Tineke Emperpoll
E-mailadres tweede contactpersoon tinekeemperpoll@live.nl
Website www.stichtingnijbegjin.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 24
Geboortejaren van bewoners vanaf 10 jaar
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Hof en Hiem
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Woongroep Calipso (Almere)

verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Aart Hulleman
E-mailadres contactpersoon info@woongroepcalypso.nl
Tweede contactpersoon heer L. Burgersdijk
E-mailadres tweede contactpersoon lex.burgersdijk@kpnplanet.nl
Website www.woongroepcalipso.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken nog niet bekend
Geboortejaren van bewoners 1993 -1989
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop nog niet bekend
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Wooninitiatief Utrechtse Heuvelrug (Driebergen)

Licht verstandelijke of fysieke handicap

Naam contactpersoon Lex Stibbe
E-mailadres contactpersoon lexstibbe@hetnet.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 6 -10
Geboortejaren van bewoners 1965-1985
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

The 5 kids on the block (Utrecht)

meervoudige beperkingen

Naam contactpersoon De heer P. Roerhorst
E-mailadres contactpersoon peterroerhorst@gmail.com
Tweede contactpersoon De heer H. Pauw
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is onbekend
Aantal woonplekken 5
Geboortejaren van bewoners
Seksevan bewoners
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ja met Abrona
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

st Droomhuis (Wijk bij Duurstede)

meervoudige complex gehandicapt; ernstig verstandelijk geh. epilepsie/autisme maar ook bewoners met een wat hoger niveau die veiligheid nodig hebben.

Naam contactpersoon mevr. J.A. Hamstra -Roodbol
E-mailadres contactpersoon ja.hamstra@tele2.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.stichtingdroomhuis.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners vanaf 1970
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb en ZiN
Samenwerking met een zorgaanbieder? Syndion
Huur/Koop Huur via woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Iedere bewoner krijgt zijn eigen appartement van 45 m2. De bewoners hebben diverse problematiek maar sluiten bij elkaar aan, inspireren elkaar.
Terug naar boven

st Het Thuishuis (Veenendaal)

Downsyndroom en verstandelijke beperkingen

Naam contactpersoon Piet de Man
E-mailadres contactpersoon familiedmn@cs.com
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.het-thuishuis.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners 1984 -1987
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur via stichting Patrimonium
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Wooninitiatief ‘De Vuursteen’ (Apeldoorn)

Verstandelijke beperking of verstandelijk en licht-lichamelijke beperking

Naam contactpersoon Fam. Kips
E-mailadres contactpersoon flip.kips@chello.nl
Tweede contactpersoon Fam. Van der Kolk
E-mailadres tweede contactpersoon frvanderkolk3@hotmail.com
Website www.wooninitiatiefdevuursteen.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 10
Geboortejaren van bewoners 1995-1983
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Het is de bedoeling dat de stichting zelf de zorg zal inkopen via een tenderprocedure
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st i.o.
Bijzonderheden
Terug naar boven

Woongroep De Burgh (Wageningen)

Licht verstandelijk gehandicapt

Naam contactpersoon J.Blok
E-mailadres contactpersoon Janadriaanblok@gmail.com
Tweede contactpersoon S. Visser
E-mailadres tweede contactpersoon visser.baveco@xs4all.nl
Website www.deburghwageningen.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is start september 2014
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners 1985 - 1995
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar vol
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? 's Heerenloo
Huur/Koop Huur: Woningstichting Wageningen
Rechtsvorm vereniging
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Angela’s Woondroom (Lingewaal)

Lichte verstandelijke beperking, storing in het ASS spectrum, Down syndroom. Geen lichamelijke beperkingen.

Naam contactpersoon J.C. Verbeek
E-mailadres contactpersoon ger88joh@gmail.com
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.angelaswoondroom.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 4
Geboortejaren van bewoners 1981-1991
Seksevan bewoners v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? wij regelen de zorg zelf via ZZPers of andere specialisten.
Huur/Koop
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting LingeErf (Geldermalsen)

Bestemd voor mensen die lijden aan schozifrenie of een schizo- affectieve stoornis.

Naam contactpersoon M.Witters
E-mailadres contactpersoon info@lingeerf.nl m.witters@lingeerf.nl
Tweede contactpersoon Hein van der Sanden
E-mailadres tweede contactpersoon h.vandersanden@lingeerf.nl
Website www.lingeerf.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 16 -20
Geboortejaren van bewoners tussen 25 en 35 jaar
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg?
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

De Slak hoeve (Gaanderen)

licht verstandelijk gehandicapt

Naam contactpersoon Aad van den Berg
E-mailadres contactpersoon aad@dewijnhoeve.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 8 -10
Geboortejaren van bewoners Ongeveer 1975 - 1990
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? nog niet bekend
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop nog niet bekend
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Het Huys Kamelot (Didam)

Verstandelijke beperking, niet rolstoel-gebonden

Naam contactpersoon Fam. Van Wijngaarden
E-mailadres contactpersoon Vz@HetHuysKamelot.nl
Tweede contactpersoon Fam. Frauenfelder
E-mailadres tweede contactpersoon sec@HetHuysKamelot.nl
Website www.HetHuysKamelot.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2014
Aantal woonplekken 12 nog woonruimte beschikbaar
Geboortejaren van bewoners 1984 - 1991
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar Er is nog woonruimte beschikbaar.
Hoe is de financiering van de zorg? pgb en ZiN
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur
Rechtsvorm Nu nog vereniging, stichting i.o. voor het beheer
Bijzonderheden
B&W en gemeenteraad van Montferland hebben in een raadsbesluit vastgelegd dat in Didam een plek is gereserveerd voor het initiatief. Deze plek komt vrij in 2013. Dan kan de bouw starten.
Terug naar boven

Stichting Parel-Staete (Putten)

Verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Dhr. H. de Bruin
E-mailadres contactpersoon bruinbeheer@live.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.parelstaete.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 20
Geboortejaren van bewoners tussen 18 en 30 jaar
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Woongroep Het Orakel (Zevenaar)

Licht verstandelijke beperking (Autistisch Spectrum Stoornis)

Naam contactpersoon Dennis Hoof
E-mailadres contactpersoon het-orakel@hotmail.com
Tweede contactpersoon Maaike Hasselman
E-mailadres tweede contactpersoon info@woongroephetorakel.nl
Website www.woongroephetorakel.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners v
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? PGB en gedeeltelijk Zorg in Natura intramuraal
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting “Wooninitiatief Raalte”. Verkort: Stichting WI-RA (Raalte)

Een autisme spectrum stoornis , met een lichtbeperkte, normale verstandelijke begaafdheid of met het syndroom van Asperger

Naam contactpersoon Arnold Korterik
E-mailadres contactpersoon arnold.korterik@hetnet.nl
Tweede contactpersoon P.J. Nieuwold
E-mailadres tweede contactpersoon p.nieuwold@planet.nl
Website www.wi-ra.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 10-15
Geboortejaren van bewoners van 1968 tot 1992
Seksevan bewoners v en m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Zorggroep Raalte.
Huur/Koop huur van SallandWonen
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

st Blekerzorg (Enschede)

verstandelijke beperking en 1 bewoner lichamelijke beperking

Naam contactpersoon Rene Gelderman
E-mailadres contactpersoon renegelderman@hetnet.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 13
Geboortejaren van bewoners 1968 -1988
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? JP van den Bent stichting
Huur/Koop huren van woningcorporatie De Woonplaats
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

st Authome (Oldenzaal)

een beperking binnen het autistisch spectrum en hebben een normale begaafdheid.

Naam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Tweede contactpersoon Karin Struiving
E-mailadres tweede contactpersoon karin.struiving@ziggo.nl
Website www.stichtingauthome.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is begin 2015
Aantal woonplekken 12
Geboortejaren van bewoners 18 jaar en ouder
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur van Woningbouw Oldenzaal
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

st De Bolhaar (Enschede)

licht verstandelijke beperkingen

Naam contactpersoon mevr A. Wolters
E-mailadres contactpersoon bussink.wolters@hetnet.nl
Tweede contactpersoon D. Derksen
E-mailadres tweede contactpersoon dorothederksen@hotmail.com
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners 18 -28 jaar
Seksevan bewoners v en m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur via Ons Huis in Enschede
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Ola Kala (Horst aan de Maas)

MCG; lichamelijk en verstandelijk

Naam contactpersoon Rob Wagenaar
E-mailadres contactpersoon hkc@xs4all.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 6
Geboortejaren van bewoners Tussen 1989 en 1994
Seksevan bewoners m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Pluryn
Huur/Koop huur bij Wonen Horst
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Villa Kalimba (Beek)

mcg kinderen met specifieke problematiek

Naam contactpersoon Robert Bormans, voorzitter
E-mailadres contactpersoon robert@villakalimba.nl
Tweede contactpersoon Raymond Wolfs, secretaris
E-mailadres tweede contactpersoon raymond@villakalimba.nl
Website www.villakalimba.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2012
Aantal woonplekken 6-8
Geboortejaren van bewoners v
Seksevan bewoners v en m
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur
Rechtsvorm st
Bijzonderheden
Terug naar boven

Onze Mijlpaal (Horst)

lvg zonder gedragsproblemen

Naam contactpersoon Annelies Huijs de Swart
E-mailadres contactpersoon anneliesdeswart@versatel.nl
Tweede contactpersoon Rob Verstegen
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 4-8
Geboortejaren van bewoners
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur
Rechtsvorm ST
Bijzonderheden
Terug naar boven

De Zuidplas (Moordrecht)

Groep 1: (L)VG, NAH en visuele beperking
Groep 2: ASS

Naam contactpersoon Elly Hoogeveen
E-mailadres contactpersoon Stef.hoogeveen@hetnet.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.stichtingdezuidplas.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 4 maart 2013
Aantal woonplekken 12 en 6
Geboortejaren van bewoners
Seksevan bewoners
Is er woonruimte beschikbaar 9 en 3
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder?
Huur/Koop huur
Rechtsvorm stichting
Bijzonderheden
Terug naar boven

Stichting Samen Thuis (Soest)

Licht verstandelijk gehandicapt

Naam contactpersoon J.P. van der Linden
E-mailadres contactpersoon info@samenthuissoest.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2014
Aantal woonplekken 15
Geboortejaren van bewoners 1980-1995
Seksevan bewoners M/V
Is er woonruimte beschikbaar Er zijn nog woonplekken beschikbaar.
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee. eigen personeel
Huur/Koop huur
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Terug naar boven

Naam contactpersoon Saskia Scholten-Peek
E-mailadres contactpersoon stewovon@gmail.com
Tweede contactpersoon Theo Kraker
E-mailadres tweede contactpersoon stewovon@gmail.com
Website www.stewovon.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 17
Geboortejaren van bewoners 18-35
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar ja
Hoe is de financiering van de zorg? PGB/CIZ
Samenwerking met een zorgaanbieder? In gesprek
Huur/Koop huur
Rechtsvorm Stichting i.o.
Bijzonderheden
Opgericht door ouders voor hun jongvolwassen kinderen met autisme.
Terug naar boven

Naam contactpersoon L. Gerrebrands
E-mailadres contactpersoon l.gerrebrands@chello.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.stbg.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2015
Aantal woonplekken 5 á 6
Geboortejaren van bewoners 1975-1987
Seksevan bewoners man vrouw
Is er woonruimte beschikbaar Ja zie rubriek oproepen
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee
Huur/Koop huur
Rechtsvorm stichting
Bijzonderheden
Terug naar boven

De Blomhoeve (Alblasserdam)

(Jong) volwassenen met een matige tot licht verstandelijke, meervoudige beperking, of een vergelijkbare zorgvraag.

Naam contactpersoon Lourens van den Berg
E-mailadres contactpersoon info@blomhoeve.nl
Tweede contactpersoon Petra Hoekman
E-mailadres tweede contactpersoon petrahoekman@blomhoeve.nl
Website www.blomhoeve.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is laatste kwartaal 2014
Aantal woonplekken 2 x 6 en 1 logeerkamer
Geboortejaren van bewoners vanaf 20 jaar
Seksevan bewoners man / vrouw
Is er woonruimte beschikbaar ja, binnen de woongroep "gezamenlijk wonen" (eigen studio en gezamenlijke woonkamer).
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? WoonCadans/ASVZ
Huur/Koop huur
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
De Blomhoeve is een uniek initiatief, voor een kleinschalige woon-en-dagbestedingsvoorziening. Kleinschalig, persoonlijk en betrokken. Gevestigd in een voormalige boerderij. Gelegen aan de Randweg te Alblasserdam. Er worden de volgende activiteiten aangeboden: - begeleid wonen binnen de woonvoorziening; -begeleiding en/of persoonlijke verzorging in de thuissituatie; - Dagactiviteiten - Ontmoetingspunt voor de wijk/dorp d.m.v. een trefpunt en aanbieden van vrijetijdsactiviteiten.
Terug naar boven

De Pastorie (Westwoud)

Kwetsbare ouderen

Naam contactpersoon Atie Boekweit
E-mailadres contactpersoon a.boekweit@kw-westwoud.nl
Tweede contactpersoon Mike Beemsterboer
E-mailadres tweede contactpersoon m.beemsterboer@kw-westwoud.nl
Website
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 2013
Aantal woonplekken 9
Geboortejaren van bewoners liefst van voor 1950
Seksevan bewoners Man/vrouw
Is er woonruimte beschikbaar Ja
Hoe is de financiering van de zorg? PGB ZiN
Samenwerking met een zorgaanbieder? eigen personeel
Huur/Koop huur
Rechtsvorm Particulier
Bijzonderheden
Terug naar boven

Thuis buiten huis (Zeist)

(Ernstige) verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Maaike de Gruijl
E-mailadres contactpersoon maaikedegruijl@gmail.com
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.thuisbuitenhuis.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is Doeldatum: medio 2018
Aantal woonplekken 20-24
Geboortejaren van bewoners 2004 -1988, overleg mogelijk
Seksevan bewoners Man en vrouw
Is er woonruimte beschikbaar Ja. We zoeken naar jong volwassen cliënten met een verstandelijke beperking, eventueel rolstoelgebonden. Indicatie voor 24-uurs zorg is gewenst. Voor het bewonersprofiel kijkt u op de website: www.thuisbuitenhuis.nl
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Nee, er wordt eigen personeel in dienst genomen.
Huur/Koop Huur, corporatie nog niet bekend.
Rechtsvorm Nog niet bekend.
Bijzonderheden
We zijn op dit moment bezig het wooninitiatief op te zetten. Het wordt een particulier initiatief met de kenmerken van een ouderinitiatief (kleinschalig, grote betrokkenheid van ouders, korte lijnen, persoonlijke zorg). Daarom zoeken wij al in een vroeg stadium betrokken ouders die mee willen denken over alle aspecten van de woning en de zorg.
Terug naar boven

WiE (Eindhoven)

(licht) verstandelijke beperking

Naam contactpersoon Leon Osinski
E-mailadres contactpersoon l.osinski@tue.nl
Tweede contactpersoon Lot Steenberghe
E-mailadres tweede contactpersoon lotsb@lotsb.nl
Website www.we-site.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is eind 2014
Aantal woonplekken 10 tot 12
Geboortejaren van bewoners 1991 - 1993
Seksevan bewoners Man en vrouw
Is er woonruimte beschikbaar Ja, voor jongens en meisjes met een (licht) verstandelijke handicap, die positief kunnen en willen samenwonen met anderen in een warme en sfeervolle woongroep en die kunnen en willen participeren in de samenleving.
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? Ja maar nog niet bekend welke.
Huur/Koop Huur, bij woningcorporatie Woonbedrijf te Eindhoven
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Uitgangspunt van WiE is een zo inclusief mogelijke woonvoorziening, die midden in de wijk staat en resoneert met de buurt. De bewoners en de omliggende buurt trekken waar mogelijk samen op en vullen elkaar wederzijds aan. Voor WiE is inclusie gewoon! Vanuit onze visie op inclusie zijn er binnen de woonvoorziening mogelijkheden en ruimte voor het ontwikkelen van kleinschalige activiteiten die kunnen bijdragen aan de integratie met de buurt. Zie de flyer van WiE: http://dl.dropbox.com/u/40492607/WIE_brochure_final_geroteerd_web.pdf. Je kunt WiE ook volgen op Twitter: @WiEEindhoven.
Terug naar boven

Stichting ZES (Zelfstandig En toch Samen) (Breda)

Diverse, de bewoners hebben allemaal een (door ZES gevraagde) ZZP indicatie VG 3 of 4

Naam contactpersoon R. Redert
E-mailadres contactpersoon stichtingzes@gmail.com
Tweede contactpersoon G.Redert-Boekhout
E-mailadres tweede contactpersoon stichtingzes@gmail.com
Website www.stichtingzes.com
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is Moet nog worden gebouwd, locatie al wel bekend
Aantal woonplekken 14 appartementen
Geboortejaren van bewoners Van 1992 tot 1997
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar OP dit moment zijn nog niet alle plekken ingevuld. Als dat wel zo is hanteren wij een wachtlijst van waar mensen kunnen worden doorgeschoven mocht er iemand afvallen.

Wij zoeken bewoners die op het moment van bewoning tussen de 18 en 30 jaar oud zijn en een ZZP indicatie VG 3 of 4 hebben.
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? ASVZ
Huur/Koop Zelfstandig huurappartement( met 24 uurs bereikbare zorg)
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Stichting ZES zoekt bewoners in de leeftijd van 18 tot 30 jaar (bij het gaan wonen) met een ZZP indicatie VG 3 of 4 De bewoners krijgen een eigen appartement maar in het gebouw is ook een collectieve ruimte aanwezig waar activiteiten kunnen plaatsvinden en waar men samen kan koken en eten. Er zal 24 uurs bereikbare zorg aanwezig zijn voor de bewoners. Eigen regie staat bij ons hoog in het vaandel en derhalve wordt het project gefinancierd middels PGB. Voor meer info : www.stichtingzes.com
Terug naar boven

Stichting `t Zorghuus Ysselsteyn (Litsenbergweg 20a, 5813 CG Ysselsteyn)

Mensen met dementie: Hiertoe rekenen we ook mensen met andere geheugenproblemen, bijvoorbeeld door hersenbeschadigingen. Er worden geen leeftijdsgrenzen gesteld, dus ook vroeg-dementerenden zijn op zich welkom.

Mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking zonder ernstige gedragstoornis (agressie): Variatie in ontwikkelingsleeftijd, mobiliteit en verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Wij bieden kleinschalige, huiselijke groepswoningen met 24-uurszorg die aansluit op hun belevingswereld

Naam contactpersoon M. Reijnders-Jansen
E-mailadres contactpersoon info@zorghuus.nl
Tweede contactpersoon Karin van Dijck
E-mailadres tweede contactpersoon karinvandijck@hetnet.nl
Website www.zorghuus.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is Mei 2013 wordt `t Zorghuus geopend
Aantal woonplekken In ’t Zorghuus zijn 24 appartementen, verdeeld over drie woongroepen
Geboortejaren van bewoners Verticale groepen
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar Ja, er zijn nog woonplekken beschikbaar. Zie oproepen.
Hoe is de financiering van de zorg? PGB
Samenwerking met een zorgaanbieder? Nee, eigen onderneming
Huur/Koop `t Zorghuus huurt van Aannemersbedrijf Teunissen
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Wonen in ’t Zorghuus betekent wonen met zorg en begeleiding in het dorp Ysselsteyn, in een eigen vertrouwde omgeving. ’t Zorghuus biedt een hoogwaardig totaalpakket van wonen, dienstverlening, zorg en welzijn voor mensen uit de directe omgeving. Met professionele medewerkers en de inzet van vrijwilligers die vaak deel uitmaken van het eigen netwerk van de bewoners. Voor woonmogelijkheden van beide doelgroepen kunt u contact opnemen met het secretariaat info@zorghuus.nl. en/of www.zorghuus.nl
Terug naar boven

Naam contactpersoon Niels ten Hagen
E-mailadres contactpersoon info@verleendekrachten.nl
Tweede contactpersoon Hilde ten Hagen
E-mailadres tweede contactpersoon info@verleendekrachten.nl
Website www.verleendekrachten.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is nog niet bekend
Aantal woonplekken 4 woningen per project
Geboortejaren van bewoners nog niet bekend
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar Ja, Maximaal 3 woningen beschikbaar voor bewoners (en hun
gezin) met een lichamelijke beperking met behoefte aan 24-
uurszorg op afroep. Het willen en kunnen voeren van eigen regie
over de zorg is een vereiste.
Hoe is de financiering van de zorg? PGB, mogelijk meerdere opties
Samenwerking met een zorgaanbieder? Momenteel worden er gesprekken gevoerd met verschillende
Huur/Koop De bewoners huren de woning. Of dit van de Stichting is of een
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Momenteel zijn we bezig met het realiseren van het eerste project in Zwolle. We zijn van plan dit landelijk uit te rollen.
Terug naar boven

Our House (Rijswijk)

verstandelijke beperking en eventueel daarbij autisme spectrum stoornis

Naam contactpersoon Miranda Rennings, coördinator/voorzitter
E-mailadres contactpersoon miranda.rennings@stichting-ourhouse.nl
Tweede contactpersoon Yvonne Bexelius, secretaris
E-mailadres tweede contactpersoon info@stichting-ourhouse.nl
Website www.stichting-ourhouse.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is onbekend
Aantal woonplekken 12-14 (2 of 3 groepen)
Geboortejaren van bewoners Vanaf 1980
Seksevan bewoners M&V
Is er woonruimte beschikbaar Nog open voor aanmeldingen van bewoners
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? IPSE de BRUGGEN
Huur/Koop Huur
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Er is nog geen pand maar de Gemeente Rijswijk is enthousiast over dit ouderinitiatief en ondersteund het project.
Terug naar boven

Unieck! Zorgverlening (Schoonhoven)

Drie adressen:
1. Achterwetering 3:jonge vrouwen met een verstandelijke beperking, moeders met kinderen, vrouwen met psychiatrische problematiek en voor kwetsbare vrouwen;
2. Achterwetering 5: voor jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking, cliënten met psychiatrische problematiek en voor mensen met gedragsproblemen;
3. Provincialeweg: mensen (1982 - 1996) met een verstandelijke beperking, moeders met kinderen, cliënten met psychiatrische problematiek en voor mensen met gedragsproblemen

Naam contactpersoon Gerben van Roest
E-mailadres contactpersoon gerben@unieckzorgverlening.nl
Tweede contactpersoon Lenny van Dijken
E-mailadres tweede contactpersoon Lenny@unieckzorgverlening.nl
Website www.unieckzorgverlening.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is
Aantal woonplekken 15
Geboortejaren van bewoners jong volwassen
Seksevan bewoners man/vrouw
Is er woonruimte beschikbaar Naar verwachting najaar 2014
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee
Huur/Koop huur
Rechtsvorm BV
Bijzonderheden
Eén onderneming met drie wooninitiatieven op verschillende adressen. Achterwetering 3 (4 vrouwen): eigen woon-/kamer. Achterwetering 5 (7 bewoners, man en vrouw): eigen woon-/slaapkamer. Provinciale weg (4 bewoners): appartement
Terug naar boven

Zorghuis Alblasserwaard ()

voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking

Naam contactpersoon Theo Leeuwestein
E-mailadres contactpersoon info@zorghuisalblasserwaard.nl
Tweede contactpersoon Désirée Leeuwestein
E-mailadres tweede contactpersoon info@zorghuisalblasserwaard.nl
Website www.zorghuisalblasserwaard.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is mei 2015
Aantal woonplekken 10
Geboortejaren van bewoners 1960-1997
Seksevan bewoners m en v
Is er woonruimte beschikbaar
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? Duurzame Zorg
Huur/Koop huur
Rechtsvorm CV
Bijzonderheden
0uders/verwanten/verzorgers zijn lid van de vereniging 'Vrienden Zorghuis Alblasserwaard'
Terug naar boven

Stichting de Parel van Oudewater (Hekendorp)

verstandelijke beperking met een ZZP VG-4 tot en met ZZP VG-7

Naam contactpersoon Astrid Snel
E-mailadres contactpersoon info@deparelvanoudewater.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.deparelvanoudewater.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 4e kwartaal 2016
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners leeftijd tussen 18 en 30 jaar oud
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar ja
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee
Huur/Koop Huur
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Elke bewoner heeft ruim eigen appartement(slaapkmr,badkmr,woonkmr/keukenblok)van 55-60m2. Bewonersgroep moet nog samengesteld worden, De leeftijdsgrens is geen harde eis maar voor de ‘Klik” tussen de bewoners onderling is het prettig als de levensfasen en interesses enigszins overeenkomen.
Terug naar boven

Stichting de Parel van Oudewater (Hekendorp)

verstandelijke beperking met een ZZP VG-4 tot en met ZZP VG-7

Naam contactpersoon Astrid Snel
E-mailadres contactpersoon info@deparelvanoudewater.nl
Tweede contactpersoon
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.deparelvanoudewater.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is 4e kwartaal 2016
Aantal woonplekken 8
Geboortejaren van bewoners leeftijd tussen 18 en 30 jaar oud
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar ja
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nee
Huur/Koop Huur
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Elke bewoner heeft ruim eigen appartement(slaapkmr,badkmr,woonkmr/keukenblok)van 55-60m2. Bewonersgroep moet nog samengesteld worden, De leeftijdsgrens is geen harde eis maar voor de ‘Klik” tussen de bewoners onderling is het prettig als de levensfasen en interesses enigszins overeenkomen.
Terug naar boven

Stichting 'NAHmens' (Sassenheim)

NAH (niet aangeboren hersenletsel) en/of een lichamelijke beperking.
LG 4 of hoger.

Naam contactpersoon Hetty van Driel
E-mailadres contactpersoon info@nahmens.nl
Tweede contactpersoon 06-16050637
E-mailadres tweede contactpersoon
Website www.nahmens.nl
Jaar waarin wooninitiatief gerealiseerd is Waarschijnlijk 2018
Aantal woonplekken 6
Geboortejaren van bewoners 1977 - 1999
Seksevan bewoners m/v
Is er woonruimte beschikbaar ja
Hoe is de financiering van de zorg? pgb
Samenwerking met een zorgaanbieder? nog niet bekend
Huur/Koop huur
Rechtsvorm Stichting
Bijzonderheden
Het idee van een wooninitiatief is ontstaan, omdat wij als ouders van een jongvolwassene met NAH een kleinschalige woonvoorziening zoeken waar onze zoon beter op zijn plek is. Na veel brainstormen en hulp van lieve mensen is het project "Ons Ideaal" ontstaan. Op onze website kunt u het verhaal van onze zoon Jeroen lezen, tevens vindt u daar veel informatie over ons project.
Terug naar boven


Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.