Thuis in particuliere wooninitiatieven

Zelf een wooninitiatief oprichten

Samen met anderen krachten en financiën bundelen om een huis op te richten. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun gehandicapte kind én de geboden zorg. Dat is de essentie van een wooninitiatief.

Het oprichten van een wooninitiatief is over het algemeen een traject van gemiddeld 5 jaar. Via deze rubriek treft u concrete informatie omtrent het oprichten van een wooninitiatief.

Voor documentatie over wooninitiatieven? Kijk verder onder de link KENNISBANK

Stichting of vereniging?

Rechtspersoon worden

Om een serieuze partner te zijn voor instellingen en instanties is het van belang een rechtspersoon te zijn. Ook om fondsengelden, sponsorgelden en andere financiële bronnen te verkrijgen is het noodzakelijk een rechtspersoon te zijn. Men kiest dan voor een stichting of een vereniging. Een goede voorlichting door een notaris en/of andere deskundigen over de verschillen tussen deze rechtspersonen is daarbij gewenst.
Lees het volledige artikel Stichting of vereniging


Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.
Agenda
  • Interessant voor budgethouders